Kristillisdemokraatit kuntavaaleihin teemalla ”Koko maa mukana”

27.1.2021 klo 13:15 Uutiset

Kristillisdemokraattien valtakunnallinen kuntavaalislogan on ”Koko maa mukana”.  KD tavoittelee viime vaalien tapaan  2000 ehdokasta ja valtuustopaikkojen lisäämistä nykyisestä noin 320 valtuutetusta.
– Haluamme torjua alueiden ja ihmisryhmien jakautumista ja eriarvoistumista pitämällä kaikki mukana. Korostamme kestävää taloudenhoitoa ja peruspalvelujen priorisoimista kireässä kuntataloudessa, puheenjohtaja Sari Essayah kertoi esitellessään KD:n kuntavaaliohjelmaa.

Essayah muistutti, että monet kunnat olivat jo ennen koronaa vakavassa taloudellisessa kriisissä.

– Valtion velaksi antamat tukipaketit auttavat kyllä kuntavaalien yli, mutta entä sen jälkeen? Väestörakenne on suuressa osassa kuntia haasteellinen, niin palvelujen rahoituksen kuin esimerkiksi hoivatyöntekijöiden riittävyydenkin turvaamiseksi. Pidemmän päälle peruspalveluita ei voida pyörittää velkarahalla lastenlasten laskuun.
– Samalla kun korona tuhoaa työpaikkoja ja yritystoimintaa, tähän ennestään vaikeaan tilanteeseen hallitus lisää kuntien velvoitteita ilman riittävää rahoitusta. Sinällään tarpeellisen hoitajamitoituksen nosto ja ideologinen oppivelvollisuuden laajentaminen ovat uudistuksia, joiden täytäntöönpanon ongelmat kaatuvat kuntapäättäjien syliin. Alakoululaisten pyyhekumit taitavat 90-luvun laman tapaan joutua leikkuriin, kun koulutukseen varatut rahat valuvat koulumatkoihin ja läppäreihin vuorineuvostenkin lapsille, Essayah kritisoi.

Hän muistutti, että kuntien elinvoima, työpaikat ja verotulot ovat paljolti riippuvaisia alueen yritysten pärjäämisestä.
– Tuemme kunnissa uusien työpaikkojen syntymistä, panostamme yritystoimintaan ja otamme vahvasti koppia työllistämisestä panostamalla räätälöityihin palveluihin.

Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelmassa korostetaan kunnan hankintaosaamista.
– Haluamme nostaa kuntien hankintoja ohjaavan strategian keskeiseksi työkaluksi vaikuttaa mm. lähiruuan suosimiseen ja pk-yritysten pärjäämiseen. Tahdomme vaikuttaa siihen, että paikallisille yrityksille taataan tasavertainen mahdollisuus tuottaa kunnan kilpailuttamia palveluita ja tuotteita. Onkin kiinnitettävä huomiota kestävyyskriteereihin ja paikallisuuteen hankintalainsäädännön puitteissa, Essayah totesi.

Essayah korosti myös hyvän henkilöstöpolitiikan merkitystä kunnissa niin työhyvinvoinnin parantamiseksi, työvoiman saatavuuden turvaamiseksi kuin sairauspoissaolojenkin vähentämiseksi.
– Työhyvinvointi tuottaa myös merkittäviä säästöjä.

Kristillisdemokraattien mielestä nykyistä asumisen ja palveluiden keskittämispolitiikkaa ei pidä ottaa annettuna. Koronakriisi on osoittanut etätyön ja -opiskelun suuret mahdollisuudet. Moni pystyy tekemään työtä kahdella tai useammalla paikkakunnalla.
– Vaaliteemalla ”Koko maa mukana” haluamme viestittää myös siitä, että meille tärkeää on pitää koko maan asuttuna ja mukana kehityksessä. Elinvoimainen maaseutu ja maatalous ovat tärkeä osa. Niitä ei voi tuoda, ja niistä hyötyy koko Suomi. Tuemme luovia, liikkuvia, digitaalisia ja tarpeen mukaan muuttuvia palveluja.

KD haluaa pitää huolta lapsiperheiden valinnanvapaudesta ja vanhusten hyvästä hoidosta.
– Lapsiperheillä pitää tulevaisuudessakin olla oikeus valita juuri omaan tilanteeseen sopiva hoitomuoto lapsilleen, siksi tarvitsemme kotihoidon tukea ja puolustamme sen kuntalisiä jatkossakin. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten toteutumista kunnissa on valvottava aktiivisesti. Kannatamme kahden vuoden maksutonta esiopetusta lasten vapaaehtoisena oikeutena yhtäläisten kouluvalmiuksien saavuttamiseksi.

– Koulutuksen laatuun pitää panostaa kaikilla opetusasteilla ja koulutilojen terveellisyys taata.  Ryhmäkoot on pidettävä pieninä ja jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava mahdollisuus harrastukseen. Toimivan lähikouluverkon säilyttäminen on meille tärkeä asia. Uskomme, että etäopetusta ja digitaalista opetusta laajentamalla voidaan vähentää pienempien koulujen lakkautuspainetta.

KD:ssa nähdään, että hallituksen kaavaileman sote-uudistuksen rahoitusmallin vaarana on, että alueiden välinen eriarvoisuus lisääntyy.
– Vanhustenhoidon ongelmiin on puututtava ja vanhustenhoito pistettävä kuntoon kotipalvelut edellä. Hyvällä kotihoidolla ja omaishoidon tukemisella pidetään puolestaan joka mummo ja vaari mukana.

Kristillisdemokraatit haluaa olla on turvallinen ja luotettava valinta kaikille niille suomalaisille, jotka haluavat, että heidän asuinkuntansa asioita hoidetaan asiapohjalta.
– Emme osallistu vastakkainasettelun lisäämiseen ja leimakirveiden heittämiseen. Meille ihmisten hyvinvointi on tärkeämpää kuin turhanpäiväinen hyvesignalointi tai identiteettipolitiikka, Essayah totesi.

KD:n kuntavaaliohjelma löytyy kokonaisuudessaan suomeksi ja ruotsiksi täältä.

Vaaliesite (pdf)