KD:n Östman ryhmäpuheessa hallitukselle: Älkää lisätkö suomalaisen työntekijän ja yrittäjän taakkaa!

9.2.2021 klo 14:55 Uutiset

Kristillisdemokraatit vaativat hallitukselta vastuunkantoa koronatilanteen lisäksi taloudesta ja työllisyydestä. Valtiopäivien avauskeskustelussa KD:n ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Peter Östman nosti esiin pitkään jatkuneen heikon talouskehityksen.

– Olemme jääneet jälkeen verrokkimaiden kehityksestä hitaan tuottavuuskasvun ja alhaisen työllisyysasteen takia.  Veronkiristysten sijaan tarvitaan uudistuksia, joiden avulla saadaan kasvua.

Östman arvosteli hallituksen päätöksiä kiristää verotusta. Polttoaineveron korotus ja kotitalousvähennyksen leikkaus olisi pitänyt jättää tekemättä.

– Pelkät puheet uusista veronkiristyksistä, työajan leikkaamisesta ja muista kilpailukykyä heikentävistä toimista vähentävät yritysten halua investoida ja työllistää. Suomalaiset yritykset tarvitsevat vakaan ja kannustavan ilmapiirin ja toimintaympäristön. Älkää pilatko sitä!

Östman kritisoi hallitusta myös siitä, ettei se ole halukas kuuntelemaan asiantuntijoita.

– Hallitus on muun muassa vienyt läpi oppivelvollisuusiän noston ja on nyt runnomassa läpi sote-uudistustaan kuuntelematta asiantuntijoita ja piittaamatta lausunnoista. Kotimaisen turpeen korvaaminen tuontienergialla sai niin ikään osakseen kritiikkiä.

Östmanin mukaan nyt tarvitaan päätöksiä kotimaisen energiatuotannon lisäämiseksi ja huoltovarmuuden parantamiseksi.

Puheenvuoro kokonaisuudessaan alla.

****

Kansanedustaja Peter Östman
KD eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtiopäivien 2021 avauskeskustelussa 9.2.2021

Arvoisa puhemies,

Koronakriisistä huolimatta eduskunnan ja hallituksen pitää pystyä tänä vuonna tekemään monia tärkeitä päätöksiä, joiden vaikutus tulee näkymään kauas tulevaisuuteen.

Suomi on selvinnyt koronasta tähän asti hyvin. Tartuntaluvut ovat pysyneet alhaisina ja sairaaloiden kapasiteetti on riittänyt. Vaikka jokainen kuolemantapaus on tragedia, on Suomen kuolleisuusluvut pysyneet alhaisina verrattuna moneen muuhun maahan. Iso kiitos tästä kuuluu suomalaisille, jotka ovat toimineet vastuullisesti. Myös yritykset ja yhteisöt ovat samoin kantaneet vastuunsa. Suomen hallitukselle kuuluu myös kiitos! Vaikka virheitä on sattunut, on vaikea tilanne pysynyt hallinnassa.

Koronan hoidossa selkein kritiikin kohde on se, että hallitus on jatkuvasti pyrkinyt välttelemään vastuuta. Vastuuta tehdyistä päätöksistä ja virheistä on sysätty milloin toisten ministereiden, milloin virkamiesten ja milloin eduskunnan harteille. Ennätyssuurta velanottoa on perusteltu koronalla, vaikka rahaa on syydetty moniin sellaisiin hankkeisiin, joilla on hyvin vähän koronan kanssa tekemistä. Muistutamme, että hallitus on vastuussa kaikista toimista ja pääministeri taas on vastuussa koko hallituksen toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan johtajuutta. Kunnollisella johtamisella ei olisi ollut nähdyn kaltaista vitkuttelua tarvittavan lainsäädännön kanssa. Testaus- ja rokotestrategiat olisi valmisteltu hyvissä ajoin ennen kuin tilanne oli päällä.

Hallituksen muuta työskentelyä on leimannut haluttomuus kuunnella asiantuntijoita. Oppivelvollisuusiän nostamisesta päätettiin kuuntelematta kuntien ja opetusalan ammattilaisten mielipiteitä. Sote-uudistusta runnotaan läpi asiantuntijoiden näkemyksistä ja lukuisista lausunnoista piittaamatta. Talouspolitiikan arviointineuvoston varoitukset kaikuvat kuuroille korville. KD eduskuntaryhmä vetoaa hallitukseen; kuunnelkaa asiantuntijoita ja kiinnittäkää huomiota lainvalmisteluun.

Hallitus on siirtänyt työllistämispäätöksiä eteensä, mutta tarve päätöksille ei häviä sillä mihinkään. Pelkät päätösperusteiset työllisyyspäätökset eivät myöskään riitä. Tarvitaan kokonaisvaltaista politiikkaa, jolla pidetään talouden pyörät pyörimässä. Sen sijaan hallitus on muun muassa korottanut polttoaineveroa ja heikentänyt kotitalousvähennystä. Pelkät puheet uusista veronkiristyksistä, työajan leikkaamisesta ja muista kilpailukykyä heikentävistä toimista vähentävät yritysten halua investoida ja työllistää. Suomalaiset yritykset tarvitsevat vakaan ja kannustavan ilmapiirin ja toimintaympäristön. Älkää pilatko sitä!

VM julkaisi tällä viikolla raportin Suomen talouden tilanteesta. Olemme jääneet jälkeen verrokkimaiden kehityksestä hitaan tuottavuuskasvun ja alhaisen työllisyysasteen takia.  Veronkiristysten sijaan tarvitaan uudistuksia, joiden avulla saadaan kasvua. Sen sijaan hallitus suunnittelee lisää veroja ja maksuja. Hallituksen kaavailema maakuntavero ja verotusoikeuden antaminen Brysseliin lisäävät entisestään suomalaisen työntekijän ja yrittäjän taakkaa.

Arvoisa puhemies,

Kuluva kylmä talvi on hyvä muistutus energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden merkityksestä. Turpeen käytön nopea alas ajaminen oli paha virheliike, josta joudumme vielä maksamaan kovaa hintaa. Ympäristöä ja ilmastoa ei pelasteta sillä, että käytämme venäläistä puuhaketta ja kivihiiltä lämmöntuotantoon kotimaisen turpeen sijasta. Sähköntuotannon kanssa olemme niin ikään pulassa, ilman naapureista ostettavaa energiaa. Voimmeko tulevina kylminä talvina luottaa Ruotsiin, joka on ajanut ydinvoimalansa alas tai Venäjään, jonka poliittinen tilanne on kaikkea muuta kuin vakaa? Nyt tarvitaan päätöksiä kotimaisen energiatuotannon lisäämiseksi ja huoltovarmuuden parantamiseksi.