Essayah ryhmäpuheessa: KD ei tue omien varojen järjestelmä, koska se avaa portin EU-verotusoikeudelle

10.2.2021 klo 15:07 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä näkee esityksen uusista omien varojen järjestelmästä ongelmallisena useastakin syystä.

– Ensinnäkin periaatteellinen: EU-verot uhkaavat vähentää eduskunnan budjettivaltaa ja siirtää päätösvaltaa komissiolle ja EU-parlamentille eduskunnan kustannuksella, eikä meillä ole tälle toimivallan siirrolle kansanäänestyksessä annettua mandaattia, totesi puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah pitämässään KD:n ryhmäpuheessa Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen 2020/2053 hyväksymisestä.

Lisäksi Kristillisdemokraatit on huolissaan Suomen kokonaisvastuiden kasvusta.

– Suomalaisille veronmaksajille päätös tarkoittaa kasvavaa maksurasitusta moneksi vuosikymmeneksi eteenpäin ja avaa portin EU-verotusoikeudelle. Komission on tarkoitus tehdä mm. esitys yrityksiin kohdentuvasta maksurasituksesta. Verotusintoilun ja yritysten verotaakan lisäämisen sijaan EU-tasolla pitäisi edistää keinoja, joilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja edistetään työllisyyttä.

Kristillisdemokraattien mukaan EU:ssa on muuttumassa yhä enenevästi tulonsiirto-, velka- ja verounioniksi.

–  Kun velkahana on kerran avattu, sitä on vaikea – ellei mahdotonta – sulkea. Samalla velan kasvun myötä kasvaa paine lisätä uusia EU-veroja yhteisen velan takaisin maksamiseksi. Ajatukset järjestelyn kertaluonteisuudesta ja poikkeuksellisuudesta voivat viimein lentää romukoppaan.
– On syytä kysyä ja vakavasti pohtia, mihin tällainen kehitys johtaa? Elpymisväline on romuttamassa unionin oikeusperustaa ja viemässä sitä moraalikatoon. Häviäjiä ovat ne maltilliset tahot, jotka ovat haluavat kehittää eurooppalaista yhteistyötä ja sisämarkkinoita yhteisten sääntöjen kunnioittamisen, vastuullisen taloudenpidon ja no bail out -periaatteen pohjalta.

–  Esitys uhkaa kaventaa kansallista täysivaltaisuutta ja eduskunnan budjettivaltaa. Siksi Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä näkee tärkeänä, että EU:n omien varojen järjestelmästä tulisi päättää eduskunnassa vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä, Essayah totesi pitämässään KD:n ryhmäpuheessa.

***

Sari Essayah KD:n ryhmäpuhe hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä 10.2.2021

Arvoisa puhemies,

Koronakriisin keskellä EU:ssa tehtiin viime kesänä päätöksiä, joilla se on muuttumassa yhä enenevästi tulonsiirto- ja velkaunioniksi höystettynä yhteisillä EU-veroilla. Suomalaisille veronmaksajille tuo päätös tarkoittaa kasvavaa maksurasitusta moneksi vuosikymmeneksi eteenpäin ja portin avaamista EU:n verotusoikeudelle.

Hallitus on perustellut 750 miljardin euron suuruisen elpymispaketin hyväksymistä elvyttävällä vaikutuksella vientimarkkinoillemme ja sen kertaluontoisuudella. Useampi asiantuntija on kuitenkin esittänyt, ettei pääosin Etelä-Eurooppaan suuntautuvalla paketilla ole merkittäviä suoria vaikutuksia vientiimme, jopa päinvastoin. Ranskan, Saksan ja EKP:n johdosta on puolestaan todettu yhteisestä velanotosta tulevan pysyvä järjestely, joka on jo hallituspuolueen sisältäkin ääneen lausuttu.

Kun velkahana on kerran avattu, sitä on vaikea – ellei mahdotonta – sulkea. Samalla velan kasvun myötä kasvaa paine lisätä uusia omien varojen lähteitä – eli suomeksi sanottuna uusia EU-veroja – yhteisen velan takaisin maksamiseksi. Toiveajattelu järjestelyn kertaluonteisuudesta ja poikkeuksellisuudesta voi viimein lentää romukoppaan.

Komissio esittää unionille kokonaan uusia omien varojen lähteitä. Idea itsessään ei ole suinkaan uusi: EU-veroja on yritetty tyrkyttää jo vuosikymmenten ajan. Nyt koronakriisin myötä komissiolle avautui mahdollisuus kahmia itselleen lisää valtaa. Komissio ehdottaa – ei pelkästään sekavaa muoviveroa- vaan myös digiveroa, hiilitullia sekä uusia päästökauppatuloja mahdollisesti laajennettuna lento- ja meriliikenteeseen. Eikä siinä kaikki: kesäkuuhun 2024 mennessä komission on tarkoitus antaa esitykset, jotka voisivat liittyä rahoitustransaktioveroon sekä yrityksiin kohdentuvaan maksurasitukseen.

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraatit näkee esityksen uusista omien varojen järjestelmästä ongelmallisena useastakin syystä. Ensinnäkin periaatteellinen: EU-verot uhkaavat vähentää eduskunnan budjettivaltaa ja päätösvaltaa, eikä meillä ole tälle toimivallan siirrolle kansanäänestyksessä annettua mandaattia. Lisäksi Kristillisdemokraatit on huolissaan Suomen kokonaisvastuiden kasvusta. Perustuslakivaliokunta kesällä totesi, että vastuun tarkkaa osuutta ja riskisyyttä on mahdoton arvioida, koska se pitkän kestoajan vuoksi johtuu useista tulevaisuuteen sijoittuvista epävarmoista tapahtumista.

Toiseksi EU-verot kiristäisivät veronmaksajien verotusta. EU-verot lisäisivät kansallisten verojärjestelmien päälle uuden ylikansallisen verokerroksen, joka ei korvaisi mitään nykyisiä veroja. Verotusintoilun ja yritysten verotaakan lisäämisen sijaan EU-tasolla pitäisi edistää keinoja, joilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja edistetään työllisyyttä. Eurooppa ei nouse lisäämällä verotusta ja byrokratiaa, vaan panostamalla työllisyyteen ja innovaatioihin!

Sopu elpymisvälineestä asettaa suomalaisten oikeudentajun kovalle koetukselle. EU-elvytyksen maksajat mukaan lukien Suomi ovat korkeamman veroasteen maita, kun taas siitä hyötyvät maat ovat useiden tilastojen valossa varsin lieviä verottajia. Taloutensa hyvin hoitavien maiden veronmaksajat maksavat jälleen kerran asiansa heikommin hoitaneiden maiden laskun.

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraatit ei vastusta elvyttämistä, vaan sitä, että elvyttäminen tapahtuu sitomalla jäsenmaat yhteisvelkaan vastoin perusperiaatteita. On syytä vakavasti pohtia, mihin tällainen kehitys johtaa? Elpymisväline on romuttamassa unionin oikeusperustaa ja viemässä sitä moraalikatoon. Voittajia ovat ääripäät: federalistit, jotka ovat ajaneet tulonsiirtoja ja syvempää yhteisvastuuta, sekä ne tahot, jotka puolestaan pyrkivät romuttamaan kaiken EU-yhteistyön. Häviäjiä ovat ne maltilliset tahot, jotka ovat haluavat kehittää eurooppalaista yhteistyötä ja sisämarkkinoita yhteisten sääntöjen kunnioittamisen, vastuullisen taloudenpidon ja no bail out -periaatteen pohjalta.

U-verotusoikeutta ja liittovaltiota hivutetaan nyt eteenpäin ilman kansalaisten hyväksyntää. Tämä esitys uhkaa kaventaa kansallista täysivaltaisuutta ja eduskunnan budjettivaltaa. Siksi Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä näkee tärkeänä, että EU:n omien varojen järjestelmästä tulisi päättää eduskunnassa vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä.