KD:n puoluevaltuusto: Tulevalla hallituskaudella panostettava toimintakykyisyyteen ja terveyden edistämiseen

13.5.2023 klo 15:56 Uutiset

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto muistuttaa, että liikunta on kansantalouden kannalta suomalaiselle yhteiskunnalle välttämättömyys. Liikunnallinen elämäntapa omaksutaan usein lapsena. On tärkeää taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus liikuntaharrastukseen. Samaan aikaan työhyvinvointiin ja työelämässä jaksamiseen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota sekä ikäihmisten mahdollisuuksiin ylläpitää toimintakykyänsä.

KD:n puoluevaltuusto toteaa kevätkokouksensa kannanotossa, että viime kaudella tehdyssä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksessa on paljon korjattavaa lähtien soten rauhoitusmallista, josta puuttuu kannusteet ennaltaehkäisevään toimintaan ja kustannusten hillintään jatkossa (ks. KD:n soten korjaussarja). Liikunnan lisääminen on tehokas keino vähentää terveyspalveluiden kysyntää.

Olemassa olevia Liikkuvat-ohjelmia ja liikunnan kansalaistoiminnan ja seuratoiminnan edellytyksiä tulee edelleen vahvistaa. Kulttuurilähete- ja liikuntareseptimalleja kannattaa kehittää ja laajentaa ne koko maahan. Kannatamme lahjoitusvähennyksen ja verokannustumien käytön selvittämistä liikunnan ja kulttuurin edistämiseen ja tukemiseen. On myös syytä selvittää poikkihallinnollisen, valtioneuvostotasolla johdetun toimintakykyohjelman aloittaminen.