KD haluaa konkreettisia toimia rasismin ja antisemitismin kitkemiseksi

14.7.2023 klo 18:04 Uutiset

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä hallituspuolueiden puheenjohtajien yhteinen julkilausuma (11.7.) kertoo selkeästi sen, että pääministeri Petteri Orpon hallitus on sitoutunut edistämään ohjelmansa mukaisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä työskentelemään määrätietoisesti yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

KD:n eduskuntaryhmä pitää tarpeellisena, että hallitus antaa puheenjohtajien esittämällä tavalla eduskunnan syysistuntokauden alussa hallituksen tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ryhmä painottaa, että tiedonannon tulee sisältää konkreettisia toimenpiteitä rasismin ja antisemitismin kitkemiseksi.

Kristillisdemokraatit ovat huolissaan yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisestä ja polarisoitumisesta. On tärkeää, että kaikki tahot pyrkivät edistämään rakentavaa vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä eri tavoin ajattelevien välillä.

KD:n eduskuntaryhmä muistuttaa, että ministerien toimintaa ja parlamentaarista luottamusta on arvioitava ensisijaisesti niiden toimien perusteella, joita ministeri on tehnyt virkakautensa aikana.