Peter Östman puoluekokoukselle: Kristillisdemokraateilla mutkaton ja luonteva yhteys kaikkiin hallitusryhmiin

26.8.2023 klo 15:09 Uutiset

– Orpon hallituksen puolueryhmät ovat sitoutuneet suunnanmuutokseen. Haluamme toimia rohkeasti, jotta Suomen tulevaisuus saadaan kestävämmälle uralle. Pohjaamme päätöksenteon tosiasioiden tunnustamiselle – toisin kuin vasemmisto-oppositio, jonka rajun kritiikin takaa paistaa väärä tilannekuva tai faktojen kieltäminen, KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman totesi puheessaan KD:n puoluekokoukselle Joensuussa 26.8.

– Olemme ylpeinä seuranneet ministerimme ja hänen esikuntansa tarttumista toimeen. Me muu joukkue haluamme tukea koko hallituksen työtä parhaamme mukaan. Hallitusohjelman tavoitteisiin päästään vain valtioneuvoston ja hallitusryhmien saumattomalla yhteistyöllä.

– Neuvottelustrategiaksi valitsimme luottamuksen rakentamisen. Meille yhteys kaikkiin muihin hallitusryhmiin on ollut mutkatonta ja luontevaa, totesi Östman kuvatessaan Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän toimintaa puoluekokousväelle.

– Varsin monissa asioissa KD:n neuvottelijat toimivat kompromissien rakentajina. Se oli meille arvokas tehtävä hallitusneuvotteluissa – toivon mukaan jatkossakin. Teemme osaltamme parhaamme, että hallitusyhteistyön karikoista päästään ohi ja yhteistä hyvää ohjelmaa toteuttamaan, Östman korosti.

***

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman
Katsaus Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän toimintaan KD:n puoluekokoukselle Joensuussa 26.8.2023

Arvoisat puoluekokousedustajat, kristillisdemokraatit niin täällä Joensuussa kuin netinkin äärellä

Kevään eduskuntavaaleissa saimme uuden viisihenkisen eduskuntaryhmän. Sen puheenjohtajana haluan sydämen pohjasta kiittää koko puoluekenttäämme – jokaista ehdokkaana ollutta, kaikkia vastuunkantajia ja vaalityöntekijöitä siitä, että olitte mahdollistamassa tämän tuloksen.

Ennätyspitkien hallitusneuvottelujen päätteeksi valtioneuvoston ovet aukesivat KD:lle kolmatta kertaa puolueemme historiassa. Olemme ylpeinä seuranneet ministerimme ja hänen esikuntansa tarttumista toimeen. Viisautta ja voimia teille!

Me muu joukkue haluamme tukea koko hallituksen työtä parhaamme mukaan. Hallitusohjelman tavoitteisiin päästään vain valtioneuvoston ja hallitusryhmien saumattomalla yhteistyöllä.

Uuden eduskunnan työ pääsee kunnolla vauhtiin vasta nyt syyskuun koittaessa, kun uuden hallituksen esitykset tulevat käsiteltäviksi.

Kära kristdemokraterna, vi har bakom oss en mycket exceptionell politisk sommar. I maj-juni jobbade vi intensivt med regeringsprogrammet och byggde upp samarbetet och förtroendet mellan regeringsgrupper. Framgångsglädjen förvandlades snabbt till förvirring.

Under sommaren, redan innan de första förslaget av regeringsprogrammet hade nått till riksdagen, har Orpo regeringens båt varit i gungning.

Många medborgare har kommit för att heja på oss, en del har känt sig frustrerade, en del har frågat sig om den här regeringen inte alls ska ges en chans och få arbetsro. Det har således varit helt olika typer av respons. Det måste sägas att den politiska verkligheten ser så väldigt olika ut, beroende på från vilken vinkel och ur vilken bubbla man ser från.

Ennen eduskuntavaaleja teimme ahkeraa ohjelmatyötä. Teimme yleisen vaaliohjelman ohella maatalous- ja huoltovarmuuspaketin, soten korjaussarjan, vaihtoehtobudjetin ja työllisyyspaketin sekä perhepoliittisen paketin. Päivitimme yrittäjyysohjelmamme tärkeimmät nostot. Ne olivat arvokas apu hallitusneuvotteluissa.

Neuvottelustrategiaksi valitsimme luottamuksen rakentamisen. Meille yhteys kaikkiin muihin hallitusryhmiin on ollut mutkatonta ja luontevaa.

Varsin monissa asioissa KD:n neuvottelijat toimivat kompromissien rakentajina. Se oli meille arvokas tehtävä hallitusneuvotteluissa – toivon mukaan jatkossakin. Teemme osaltamme parhaamme, että hallitusyhteistyön karikoista päästään ohi ja yhteistä hyvää ohjelmaa toteuttamaan.

Hyvät ystävät, pääministeri Orpon hallituksen puolueryhmät ovat sitoutuneet suunnanmuutokseen. Haluamme toimia rohkeasti, jotta Suomen tulevaisuus saadaan kestävämmälle uralle. Pohjaamme päätöksenteon tosiasioiden tunnustamiselle – toisin kuin vasemmisto-oppositio, jonka rajun kritiikin takaa paistaa väärä tilannekuva tai faktojen kieltäminen.

Valitettavasti nykyisin kansalaisille luvatut palvelut ja etuudet ovat suurempia kuin mihin meillä on kestävästi varaa. Mielestämme ei ole oikein ajaa julkista taloutta karille ja jättää kasvavia velkoja ja ongelmia nuorempien, pienten ikäluokkien harteille.

Vastuu Suomesta vaatii vahvistamaan julkista taloutta. Se tarkoittaa väistämättä kustannusleikkauksia. Hallitusneuvotteluissa haimme sellaisia ratkaisuja, joiden vaikutukset kansalaisten arkeen, lapsiin ja nuoriin sekä yritysten toimintaedellytyksiin, olisivat mahdollisimman pieniä.

Nostan seuraavassa esiin muutamia niistä asioista, joita me Kristillisdemokraatit korostimme hallitusneuvotteluissa ja jotka myös hallituksen ohjelmassa näkyvät.

Kansalaiset odottavat yhteiskunnan huolehtivan erityisesti peruspalveluista ja turvallisuudesta. Korostimme, että kansallisesta puolustuksesta, ruokaturvasta, huoltovarmuudesta ja omavaraisuudesta ei ole varaa lipsua.

Hallitus keventää maltillisesti työn verotusta, ja aivan KD:n linjan mukaisesti veronkevennykset suunnataan pieni- ja keskituloisille. Yritysten verotus ei kiristy. Kuusikymmentäviisi (65) vuotta täyttäneille tulee merkittävä työllistymistä tukeva veroporkkana työtulovähennyksen kautta. Kotimaisen omistajuuden edellytykset paranevat, kun osakesäästötilin yläraja nousee.

Suomen talouskasvua hidastaa vaikea työvoimapula, joka uhkaa jo palveluiden järjestämistä. Samaan aikaan meillä on laaja-alainen rakenteellinen työttömyys.

Hallitusohjelman linjaukset työmarkkinoiden uudistamiseksi ovat herättäneet huolta. Kuitenkaan mitään radikaalia ei ole odotettavissa, ja uudistuksia edistetään neuvotellen eri osapuolten kanssa.

Sosiaaliturvassa on selkeä kannustinongelma, joita hallitus alkaa purkaa. Sosiaaliturvasta tulee nykyistä yksinkertaisempi ja työnteosta nykyistä kannattavampaa.

Perhepuolueena olemme puolustaneet voimakkaasti lapsiperheiden asemaa. Orpon hallitus ei leikkaa lapsilisiä eikä kotihoidon tukea. Myöskään päivähoitomaksuja ei koroteta. Alle kolmevuotiaiden lasten osalta lapsilisää jopa korotetaan. Saimme myös neuvoteltua ansiotuloverotukseen uuden lapsikohtaisen työtulovähennyksen.

Bästa vänner, en viktigare sak än fullständig framgång i den ekonomiska politiken är att hålla fast vid de grundläggande saker som medborgarna förväntar sig av den offentliga sektorn: säkerhet och grundläggande vardagsservicen.

Regeringen kommer inte att sänka barnbidragen eller hemvårdsstödet. Dagvårdsavgifterna höjs inte heller. För barn under tre år höjs till och med barnbidraget med cirka 26 euro och för det fjärde och femte barnet med cirka 10 euro. Vi förhandlade också fram ett nytt barnspecifikt arbetsinkomstavdrag för arbetsinkomstbeskattning.

Sote-palveluissa säästötavoite kohdentuu kustannusten kasvu-uraan, mutta palvelutarpeen kasvuun verrattuna tämä tekee silti kipeää. Tavoitteena on, että etenkin perusterveydenhuollon ja varhaisen tuen resurssit priorisoidaan nykyistä paremmin.

Neuvotteluissa oli kovia paineita alkoholin myynnin vapauttamisen suuntaan. Saimme kuitenkin tiukan väännön jälkeen torjuttua pahimmat esitykset. Kokonaisuutena alkoholin verotus ei tämän hallituksen päätöksillä kevene, vaan nousee hieman.

Koulutukseen liittyvät lisäpanostukset kohdistetaan sinne, missä niitä kaikkein kipeimmin tarvitaan: peruskouluun ja ammatilliseen opetukseen. Korkeakoulujen perusrahoitukseen ei kosketa.

Hallitus jatkaa tavoitteellista ilmastopolitiikkaa ja työtä luonnon hyväksi, mutta haastamme entistä enemmän yksityistä sektoria mukaan tähän savottaan. Kannustamme voimakkaasti uusiutuvan energian investointeihin.

Ruokaa tuottavaan maatalouteen ei kohdisteta leikkauksia. Elintarvikemarkkinalain, kilpailulain ja hankintalain uudistuksilla tähdätään kotimaisen maatalouden kilpailukyvyn parantamiseen. Toimet eivät auta heti, mutta toivottavasti kannattavuuskriisin tunnelin päässä alkaisi jo vihdoin näkyä valoa.

Inga nedskärningar riktades mot livsmedelsproducerande jordbruk. Reformerna av livsmedelsmarknadslagen, konkurrenslagen och upphandlingslagen syftar till att förbättra det inhemska jordbrukets konkurrenskraft. Åtgärderna hjälper inte direkt, men vi hoppas verkligen att efter den fortsatta akuta lönsamhetskrisen vi äntligen kan se ljus i slutet av tunneln.

Hyvät ystävät, kristillisdemokraatteina tunnustamme selkeästi aivan jokaisen ihmisen yhtäläisen ja täyden ihmisarvon sekä siitä nousevat ihmisoikeudet, joita puolustamme. Yhteiskuntamme hyvinvoinnin ja menestyksen kannalta tärkeitä ovat ahkeruus, rehellisyys, kohtuullisuus, perheen, työn ja yrittämisen arvostus, heikommista huolehtiminen ja yhteisvastuu. Näitä kristillisestä elämänkatsomuksesta nousevia arvoja KD:n eduskuntaryhmä tahtoo puolustaa ja edistää kaikessa työssään.