Sari Essayah katsauksessaan puoluekokoukselle: ”Kristillisdemokraateista johtava perhe- ja hyvinvointipuolue Suomeen”

26.8.2023 klo 14:30 Uutiset

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah´n tavoitteena on rakentaa KD:sta Suomen johtavan perhe- ja hyvinvointipuolue.
– Kristillisdemokraattien näkökulmasta Suomen yksi keskeisiä ongelmia on perheiden, lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen sekä alhainen syntyvyys. Kun tähän yhdistetään väestön ikääntymisestä johtuva menopainen, on seurauksena yhä paheneva kestävyysvaje.

– Siksi Kristillisdemokraattien linjaukset hallitusohjelmassa näkyvät erityisesti perhepolitiikassa. Säästötalkoissa kotihoidontukeen ja lapsilisään ei kosketa – päinvastoin – lapsilisää nostetaan alle kolmevuotiailta ja monilapsisissa perheissä, yksihuoltajakorotusta ja opiskelijoiden huoltajakorotusta parannetaan, yksityisen hoidontukea korotetaan ja pitkään ajamamme verotuksen lapsivähennys toteutuu, Essayah totesi katsauksessaan puoluekokoukselle.

– Rasisminvastaisuus on meille itsestäänselvyys. Polarisoituneessa keskustelussa maltillinen järjen äänemme ei aina kuulu, Essayah kommentoi puheenvuorossaan sitä, että Kristillisdemokraatteja on kritisoitu vaikenemisesta kesän rasismikeskustelussa.
– Kannatamme hallittua maahanmuuttoa, mutta myös avointa keskustelua maahanmuuton ongelmista. Silti haluamme jokaisen tuntevan olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi täällä.

– Toivon, että Suomessa suvaitsevaisuuspuheen rinnalle nousee myös anteeksiantopuhe. Armo ja anteeksiantamus ovat kristillisen maailmankuvan peruspilareita, ja me kaikki olemme niiden tarpeessa.
– Minulla ei ole mitään sellaista epäilystä, etteikö hallituksessa päästäisi nyt asioissa eteenpäin. Tätä työtä olen sitoutunut jatkamaan ja uskon, että pääsemme todella työn touhuun ja keskustelemaan poliittisista ajankohtaisista kysymyksistä erilaisten kohujen sijaan, Essayah arvioi hallitusyhteistyön jatkoa.

Essayah muistutti, että suomalaisten uskonnonvapautta suojaa perustuslain lisäksi laki uskonrauhan rikkomisesta.
– Laki suojaa yhteiskunnassamme ihmisten pyhyyden kokemusta tarkoitukselliselta loukkaamiselta. Vaikka lakia on paljon kritisoitu ja vuosikymmeniä yritetty kumota, nyt se kuitenkin suojaa meitä myös Ruotsin kaltaisilta tapahtumilta. Lain avulla Suomessa voidaan puuttua tahalliseen uskonnollisen konfliktin aiheuttamiseen, kuten Koraanin tai Raamatun polttamiseen.

***

Puolueen puheenjohtajan Sari Essayah’n poliittinen tilannekatsaus
KD:n puoluekokous 26.8.2023 Joensuussa

Hyvät puoluekokousedustajat, hyvät kuulijat,
Tuntuu todella hyvältä kokoontua yhteen täällä Joensuussa, Pyhäselän vetten äärellä ja nähdä teitä kaikkia, hyvät puolueystävät. Me kristillisdemokraatit olemme kuin saman laivan matkustajia. Jokainen on tuiki tärkeällä omalla paikallaan. Meillä on yhteinen arvopohja ja sama sydämen rytmi rakentaa Kristillisdemokraateista johtava perhe- ja hyvinvointipuolue Suomeen.

Palataan vielä hetkeksi kevään eduskuntavaaleihin ja hallitusneuvotteluihin; saavutimme yli 130 000 ääntä, joka on meille paras tulos 16 vuoteen ja kautta aikain neljänneksi paras eduskuntavaalitulos prosenteissa.  Olemme siis vuosien 2019 ja 2023 vaaleissa palauttaneet puolueelle noin 30 000 ääntä, jotka tässä välissä ehtivät käydä muualla. Seuranneiden hallitusneuvotteluiden tuloksena palautimme puolueen hallituspuolueeksi, aivan kuten olimme edellisen kevään strategiassa linjanneet.

KD poikkesi kevään hallitusneuvotteluissa muista hallituspuolueista siinä, että meillä oli paljon neuvottelijoita puoluekentältä. Tämä lienee yksi kansanvallan ihmeellisimpiä ilmentymiä, kun ihmiset jättävät päivätyönsä ja tulevat kirjoittamaan hallitusohjelmaa. Se kertoo rakkaudesta isänmaahan ja sitoutuneisuudesta sen tulevaisuuden rakentamiseen. Olette tuoneet pöytään arvokasta osaamista, ja tehneet sen tavalla, josta voimme olla ylpeitä.

Sitten viime puoluekokouksen kävimme myös onnistuneet hyvinvointialuevaalit, joissa jokaiselle hyvinvointialueelle saatiin KD-valtuustoryhmä ja monessa olemme myös aluehallituksessa mukana ja hyvä puolueväki – ensi kevään jälkeen haluamme olla takaisin myös Euroopan parlamentissa. Eli tahtotilamme on olla taas ns. full service – täyden palvelun puolue! Ja palvelemisestahan luottamustehtävissä työskentelemisessä on pohjimmiltaan kyse.

Hyvä puolueväki,

Talous ja sen varassa olevien hyvinvointipalveluiden pelastaminen nousivat tosiaan kevään vaalien keskiöön. Suomalaiset äänestivät sen puolesta, että ihmiset saavat hoitoa ja hoivaa ajoissa, koulutus saadaan kuntoon, maapuolustuksesta ja infrasta huolehditaan. Tässä vain muutama esimerkki. Kristillisdemokraattien näkökulmasta Suomen yksi keskeisiä ongelmia on perheiden, lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen sekä alhainen syntyvyys. Kun tähän yhdistetään väestön ikääntymisestä johtuva menopainen, on seurauksena yhä paheneva kestävyysvaje.

Siksi Kristillisdemokraattien linjaukset hallitusohjelmassa näkyvät erityisesti perhepolitiikassa. Säästötalkoissa kotihoidontukeen ja lapsilisään ei kosketa – päinvastoin – lapsilisää nostetaan alle kolmevuotiailta ja monilapsisissa perheissä, yksihuoltajakorotusta ja opiskelijoiden huoltajakorotusta parannetaan, yksityisen hoidontukea korotetaan ja pitkään ajamamme verotuksen lapsivähennys toteutuu.

Koulutukseen tehdään merkittäviä satsauksia mm. perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Samoin kansanopistojen opistovuosikoulutus kaksinkertaistuu – tämä auttaa erityisesti niitä, joille toiselle asteelle siirtymien on eri syistä haasteellista. Oppimisen tukea vahvistetaan kaiken kaikkiaan ja nuorten terapiatakuu toteutetaan. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen satsataan – koko Suomi on saatava liikkeelle muksusta mummoon.

Eläkeläisten mahdollisuuksia tehdä työtä helpotetaan tuntuvalla veroporkkanalla eikä eläkkeisiin tai eläkeläisten asumistukeen kosketa. Vanhusten kotona asumista tuetaan ja omaishoitoa lähdetään laittamaan kuntoon laajalla ohjelmalla.

Sosiaaliturvaa uudistetaan KD:n kannustavan perusturvan mallin pohjalta. Tämä hallitus vihdoin vakinaistaa seurakuntien ja järjestöjen ruoka-aputoiminnan rahoituksen Keliakiakorvaus palautetaan alaikäisiä ja alemman tulotason aikuisia painottaen.

Kuljetuksen ja liikkumisen kustannuksia lasketaan ja investointiympäristöä parannetaan ja infraa laitetaan kuntoon, jotta koko maa pysyy mukana.

Hallitusohjelmaa leimaa vahvasti suunnanmuutos. Rakennamme nyt Suomea, jossa uskalletaan perheellistyä, jossa kannattaa yrittää ja tehdä työtä, ja jossa pystytään turvaamaan laadukkaat peruspalvelut myös jatkossa.

Hyvät kuulijat,

Työ maa- ja metsätalousministerinä on alkanut vauhdikkaasti ja on ollut mieluista. Suomi on aina elänyt maasta ja metsästä. Suomalainen maaseutu, maatalous ja metsät turvaavat tänäkin päivänä kansalaisten hyvinvointia ja ovat koko yhteiskunnan peruspilareita. Niiden tärkeys korostuu muuttuneessa turvallisuusympäristössä entisestään.

Globaali ruokaturva on keskinäisriippuvuuksien maailmassa yhä haavoittuvaisempi, minkä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on karulla tavalla osoittanut. Samalla ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja muuttaa maailmalla laajoja alueita viljelykelvottomaksi. Tilanne on huolestuttava. Monet Pohjois-Afrikan valtiot ovat täysin riippuvaisia ukrainalaisesta viljasta. EU:n solidaarisuuskäytävät ukrainalaiselle viljalle tuleekin nyt ehdottomasti pitää auki ja rajavaltioiden logistiset ja markkinahäiriöihin liittyvät ongelmat ratkaistava. Mikäli näin ei toimita, maailman ruokaturva voi järkkyä. EU:ssa on nyt nähtävä Euroopan ulkopuolelle ja huolehdittava ruokaturvasta maailmanlaajuisesti.

Näiden tosiasioiden valossa on selvää, että alueilla, joilla viljelyolosuhteet ovat verrattain hyvät, kuten Suomessa, on jo globaalin ruokaturvan nimissä panostettava ruokaa tuottavaan maatalouteen. Meillä on mahdollisuuksia tuottaa ruokaa itseämme isommallekin joukolle, ja osaamme tehdä sen ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Myös muutama sana Suomen luonnonpäivänä vihreästä kullastamme eli metsistämme. Terveet, kasvavat metsät luovat työtä, hyvinvointia ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Suomen metsäpolitiikka osoittaa, että on mahdollista luoda Suomelle elinvoimaa ja samalla turvata luontomme monimuotoisuuden säilymistä. Vapaaehtoisten suojeluohjelmien suosio osoittaa sen, että metsänomistajan päätösvaltaa metsien käytössä kannattaa kunnioittaa. Omaisuuden suojaa tulee kunnioittaa, ja se pitää huomioida aiempaa paremmin myös lunastuslainsäädäntöä uudistamalla.

Hyvä puolueväki,

Kristillisdemokraatteja on kritisoitu vaikenemisesta kesän rasismikeskustelussa. Kannatamme hallittua maahanmuuttoa, mutta myös avointa keskustelua maahanmuuton ongelmista. Silti haluamme jokaisen tuntevan olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi täällä. Rasisminvastaisuus on meille itsestäänselvyys. Polarisoituneessa keskustelussa maltillinen järjen äänemme ei aina kuulu.

Toivon, että Suomessa suvaitsevaisuuspuheen rinnalle nousee myös anteeksiantopuhe. Armo ja anteeksiantamus ovat kristillisen maailmankuvan peruspilareita, ja me kaikki olemme niiden tarpeessa. Minulla ei ole mitään sellaista epäilystä, etteikö hallituksessa päästäisi nyt asioissa eteenpäin. Tätä työtä olen sitoutunut jatkamaan ja uskon, että pääsemme todella työn touhuun ja keskustelemaan poliittisista ajankohtaisista kysymyksistä erilaisten kohujen sijaan.

Tarvitsemme toisia kunnioittavaa keskusteluilmapiiriä. Yhteiskunnallinen luottamus on tärkeä ja varjeltava asia. Jos menetämme luottamuksen, se heijastuu ihmisten hyvinvoinnista kansantalouteen ja yhteiskuntarauhaan saakka. Toisia kunnioittava keskusteluilmapiiri luo uskoa tulevaisuuteen ja rohkeutta kehittää ja luoda uutta, kokeilla asioita. Kunnioittavassa ilmapiirissä, jossa jokainen ihminen on yhtä arvokas, koemme olevamme turvassa. Tämä luottamus on ollut pohjoismaisten yhteiskuntien vahva liima.

Hyvät ystävät,

Kristillinen ihmiskuva on arvojemme lähtökohta. Moniarvoisuuden ja arvojen suhteellisuuden sijaan korostamme perusarvojen merkitystä kaikkia ihmisiä suojaavina. Puolustamme ihmisoikeuksia sekä jokaisen ihmisen täyttä arvoa. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja korvaamaton yksilö. Ihmisarvo perustuu ihmisen olemiseen, ei hänen tekoihinsa, kykyihinsä, syntyperäänsä tai muihin ominaisuuksiinsa.

Me puolustamme heikompiosaisten kansalaisten asemaa tänäänkin. Me kannustamme kansalaisia yritteliäisyyteen ja itsensä kehittämiseen. Kannustamme vastuunottoon itsestä, perheestä, lähimmäisistä ja luonnosta. Kristillisdemokraatteina puolustamme jokaisen oikeutta ilmaista vapaasti mielipiteensä ja vakaumuksensa. Näin olemme toimineet niin oppositiossa, kuin nyt hallituksessa. Meille on aina ollut tärkeää puolustaa uskonnon- ja vakaumuksen vapautta niin meillä kuin muualla.

Suomea ja suomalaisten uskonnonvapautta suojaa perustuslain lisäksi laki uskonrauhan rikkomisesta. Laki suojaa yhteiskunnassamme ihmisten pyhyyden kokemusta tarkoitukselliselta loukkaamiselta. Vaikka lakia on paljon kritisoitu ja vuosikymmeniä yritetty kumota, nyt se kuitenkin suojaa meitä myös Ruotsin kaltaisilta tapahtumilta. Lain avulla Suomessa voidaan puuttua tahalliseen uskonnollisen konfliktin aiheuttamiseen, kuten Koraanin tai Raamatun polttamiseen.

Uskonrauhan tai jumalan pilkkaamisen kieltävä lainsäädäntö on globaalisti vaikeampi kysymys, koska joissakin islamilaisissa maissa jumalanpilkkalakia käytetään selkeästi ihmisten perusoikeuksien polkemiseen. Näin tapahtuu tällä hetkellä muun muassa Pakistanissa. Pakistanin Jaranwalan kaupungissa ja sen lähialueilla viime viikolla alkaneissa levottomuuksissa on tämänhetkisten tietojen mukaan loukkaantunut useita henkilöitä, lähes 200 kristityn kotia on tuhottu, 8 kirkkoa on poltettu ja 17 kirkkoon on kohdistettu muuta ilkivaltaa. Pakistanissa on edelleen voimassa kuolemantuomio islaminpilkasta. Sanan- ja uskonnonvapauteen on tästä pitkä matka. Olen vedonnut ulkoministeri Valtoseen, että Suomi aktiivisesti pyrkisi estämään Pakistanin kristittyyn vähemmistöön kohdistuvaa toistuvaa väkivaltaa. Pakistanin kristityt tarvitsevat nyt sekä poliittista tukea että rukouksiamme.

Suomalainen uskonnonvapauslaki on tänä vuonna 100-vuotias. Uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapaus on merkittävä ihmisoikeus ja perusvapaus, joka on suuri kansallinen rikkaus. Uskonnonlukutaidon merkitys korostuu yhä monimutkaisemmassa ja konfliktialttiimmassa maailmassa. Saman aikaisesti uskonnonlukutaito meillä Suomessa on vähentynyt hälyttävästi. Sen sijaan, että yritämme häivyttää yhteiskunnastamme arvo- ja uskontodialogin, meidän tulee edistää sitä osana uskonnonvapautta sekä kulttuurihistoriallista perinnettä. Yhteiskunnan kehitys, sanan- ja mielipiteen- sekä uskonnonvapaus kulkevat käsi kädessä.

Hyvä puolueväki,

Edessämme on tärkeä puoluekokous myös henkilövalintojen suhteen. Nyt valittavalla puheenjohtajistolla käydään kahden seuraavan vuoden aikana peräti neljät keskeiset vaalit: ensi vuonna presidentin- ja EU-vaalit ja seuraavana vuonna tuplavaalit eli alue- ja kuntavaalit. Vasta vuosi 2026 on ensimmäinen vaaliton vuosi kymmeneen vuoteen. Valittavan puheenjohtajiston on oltava valmis vetämään vaalivankkureita, tekemään työtä niin osastojen kuin piirienkin hyväksi, valmis soittamaan satoja ehdokasrekrypuheluita ja motivoimaan vapaaehtoisia.

Tarvitsemme hyvän puheenjohtajistotiimin, josta jokaisen voi nähdä, vaikka ministerinä. Miksi ministerinä? Vihreiden puoluesihteerinä samoihin aikoihin toiminut Panu Laturi antoi aikoinaan kelpo vinkin, kun häneltäkin kyseltiin, ketä pitäisi omasta väestä äänestää ja siihen on puoluesihteerinpestistä hankala vastata: joten äänestä häntä, jonka voit nähdä ministerinä. Kannustan jokaista ehdokasta puheenjohtajistoon, on hienoa, että siihen on kiinnostusta ja toivotan teille menestystä vaaliin.

Ensi vuoden alussa järjestetään myös presidentinvaalit. Puoluehallitus vahvisti torstaina jo aiemmin keväällä ja kesällä tehdyn päätöksen siitä, että puolue osallistuu näihin vaaleihin omalla ehdokkaalla. Presidentinvaaleihin on Suomessa aina ollut suuri kiinnostus. Meillä presidentti ei ole seremoniallinen instituutio, vaan oikeasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaja yhdessä valtioneuvoston kanssa. Nato-Suomessa hän osallistuu puolustusliiton huippukokouksiin, mitä ei ole syytä muuttaa. Vaikka presidentillä ei ole enää sisäpoliittista valtaa, hänellä on arvovaltaa ja ennen kaikkea arvojohtajuutta. Tässä monella tavalla polarisoituneessa ajassa presidentin tulisi enemmän yhdistää kuin jakaa kansakuntaa. Huomenna sunnuntaina päätämme tästäkin asiasta.

Arvoisat kristillisdemokraatit, hyvä puoluekokousväki,

Kristillisdemokraatit löytävät sopua siellä, missä eripura valtaa alaa. Kun ihmiset nousevat toisiansa vastaan, me toimimme sillanrakentajina ja yhteyden mahdollistajina. Siellä missä muut etsivät poliittisia irtopisteitä, me toimimme yhdessä. Kun muut löytävät ongelmia, me tuomme esiin ratkaisuja. Kun yhteiskunnalliset myrskyt ja levottomat ajat purttamme koittavat keinuttaa, me pysymme pystyssä, sillä arvomme ovat ankkurimme Saakoon tämä sanoma kantaa meitä tulevinakin päivinä.

Toivotan teille kaikille antoisaa puoluekokousta!