Mika Poutala ryhmäpuheessa: Hallitukselta myös lisäpanostuksia ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä osallisuutta edistäviin hankkeisiin

12.6.2024 klo 15:05 Uutiset

– Kristillisdemokraateille on tärkeää, että erilaisten liikuntaa lisäävien toimien kautta pyritään vastaamaan sote-sektorin jatkuvasti kasvaviin kustannuksiin. Yhteisillä varoilla on saatava aikaiseksi vaikutuksia, jotka tukevat ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja esimerkiksi vahvistavat lasten ja nuorten osallisuutta, totesi KD:n ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Mika Poutala. Eduskunta kävi julkisen talouden suunnitelmasta palautekeskustelua keskiviikkona.

– Hallitus on saanut kasaan yhteensä 9 miljardin euron sopeutuspaketin tälle vaalikaudelle. Jokainen ymmärtää, että sen edellyttämät säästöt väkisinkin näkyvät ja tuntuvat ihmisten arjessa ja lompakossa. Ne aiheuttavat huolta ja harmia. Sitä ei voi eikä pidä yrittääkään kieltää. Kuitenkaan julkisen talouden tasapainottamisen välttämättömyydelle ei ole vaihtoehtoa, ellemme ole täysin välinpitämättömiä hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta. Siksi Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hallituksen päättäväistä reagointia valtiontalouden tasapainottamiseen välttämättömänä.

***Lue koko puhe:

Hallituksen esitys julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2025 – 2028
KD:n ryhmäpuheenvuoro 12.6.2024
Kansanedustaja Mika Poutala

Arvoisa puhemies,

Talousennusteet uskovat lievään talouden kasvuun ensi vuodesta alkaen. Inflaatio on jo hidastunut ja korkojen odotetaan lähtevän hienoiseen laskuun EKP:n laskettua viime viikolla ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä. Rakennustoiminta, energiasiirtymä ja turvallisuuteen tehtävät investoinnit käynnistävät talouden piristymistä. Kuitenkin tulevaan talouskehitykseen liittyy paljon epävarmuuksia – emmehän tiedä, esimerkiksi Ukrainan sodan jatkosta tai siitä, millaisia muita konflikteja ja kriisejä tulemme näkemään.

Maamme julkinen velka nousi viime vuonna 75,8 prosenttiin bkt:sta. Ilman nykyisen hallituksen päättäväisiä ja kurinalaisia taloustoimia se olisi neljän vuoden päästä jo 90 prosenttia. Huoltosuhteen jatkuvan heikentymisen lisäksi suurimpana syynä velkasuhteen nousuun lähivuosina tulevat olemaan valtion velan kasvavat korkomenot.
Niihin palaa tänä vuonna 3,2 miljardia euroa, lähivuosina yli 4 miljardia. Se on noin 5 prosenttia valtion budjetista.

Jotta Suomi ei joudu EU:n liiallisen alijäämän menettelyn kohteeksi ja koska velanottokortti on jo pelattu, on ollut jäljellä enää sopeutus, jotta alijäämä supistuisi kohti 3 prosentin kasvu- ja vakaussopimuksen rajaa.

Hallitus on saanut kasaan yhteensä 9 miljardin euron sopeutuspaketin tälle vaalikaudelle. Jokainen ymmärtää, että sen edellyttämät säästöt väkisinkin näkyvät ja tuntuvat ihmisten arjessa ja lompakossa. Ne aiheuttavat huolta ja harmia. Sitä ei voi eikä pidä yrittääkään kieltää. Kuitenkaan julkisen talouden tasapainottamisen välttämättömyydelle ei ole vaihtoehtoa, ellemme ole täysin välinpitämättömiä hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta. Siksi Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hallituksen päättäväistä reagointia valtiontalouden tasapainottamiseen välttämättömänä.

Mielestämme on oikein, ettei työtulojen verotusta kiristetä, vaan tarvittavat veronkorotukset osoitetaan kulutukseen ja etenkin ihmiselle haitallisten tuotteiden verotuksen kiristykseen. Pidämme tärkeänä, että työn verotusta kevennetään pieni- ja keskituloisille ja työtulovähennykseen toteutetaan lapsikorotus 2025 alkaen.

On oikein, ettei peruskoulutuksesta leikata ja pyritään säilyttämään ensimäistä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden taloudellinen rasite pienenä. Samalla on tärkeää varmistaa, että alan vaihto pidetään mahdollisena työvoiman tarpeita huomioiden.

Valtioneuvoston selonteossa ei ole ainoastaan menosupistuksia, vaan myös lisäpanostuksia. Nostan seuraavassa esille esimerkkejä määrärahalisäyksiä yhdestä suppeasta sektorista:

Miljoona euroa rahoitusta lisätään koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön, samoin kaikkein vaikeimmassa semassa olevien lasten ja nuorten turvakotipalveluiden rahoitukseen sekä myös lastensuojelun hybridimallin käynnistämiseen ja mielenterveyden matalan kynnyksen chat-palveluihin.

Lasten ja nuorten terapiatakuu käynnistyy ensi vuoden toukokuussa. Lisäksi kolmen seuraavan vuoden aikana 18,4 miljoonaa euroa käytetään nuorten huumekuolemien ehkäisyyn ja päihteillä ja väkivallalla oirehtivien nuorten auttamiseen.

Arvoisa puhemies, meille kristillisdemokraateille on tärkeää, että erilaisten liikuntaa lisäävien toimien kautta pyritään vastaamaan sote-sektorin jatkuvasti kasvaviin kustannuksiin. Yhteisillä varoilla on saatava aikaiseksi vaikutuksia, jotka tukevat ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja esimerkiksi vahvistavat lasten ja nuorten osallisuutta.