Päivi Räsänen ryhmäpuheessa: ”Kansalaiset odottavat edustajiltaan arvokasta käytöstä ja epäkohtiin paneutumista keskinäisen nokittelun ja ilkeilyn sijaan”

20.6.2024 klo 12:58 Uutiset

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä pitää tärkeänä toimia, joilla edistetään lasten ja nuorten kasvurauhaa ja suojelua.
– Kokemukset ahdistelusta tai epäasiallisesti käytöksestä jättävät jälkensä ja niihin on suhtauduttava vakavasti. Rasistinen ja muu ihmisarvon polkeminen ei ole hyväksyttävää. Jokaisen Suomessa asuvan ja elävän ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja turvallisuutta on puolustettava, totesi Päivi Räsäsen pitämässään KD:n ryhmäpuheessa, kun eduskunta keskusteli ministeri Rydmanin luottamuksesta.

– Moniarvoinen media hoitaa tehtäväänsä vallan vahtikoirana, mutta toki sananvapaus ulottuu myös oikeuteen arvioida ja arvostella median toimijoita. Kansalaiset odottavat myös meiltä demokraattisesti valituilta edustajiltaan arvokasta käytöstä ja asiallista epäkohtiin paneutumista keskinäisen nokittelun ja henkilöön kohdistuvan ilkeilyn sijaan.

Räsäsen mukaan Rydmania koskeva välikysymys on poikkeuksellinen, sillä se ei kohdistu elinkeinoministerin hallinnonalan toimiin.

– On kohtuutonta olettaa, että edustajat pystyisivät objektiivisesti arvioimaan erilaisia ministeri Rydmanin yksityiselämään tai edes sosiaalisen median päivityksiin liittyviä väitteitä. Oppositio käyttää nyt välikysymysmenettelyä toverituomioistuimena.

***Lue puheenvuoro kokonaisuudessaan:

Välikysymys ministeri Wille Rydmanin asemasta VK 6/2024 vp
KD:n ryhmäpuheenvuoro kansanedustaja Päivi Räsänen

Arvoisa puhemies,

Välikysymyksellä mitataan eduskunnan luottamusta hallitukseen ja hallituksen ministerien toimintaan. Tähän oppositiolla on täysi oikeus, mitä tämän vaalikauden aikana onkin ahkerasti käytetty. Tämä välikysymys on kuitenkin poikkeuksellinen, sillä se ei kohdistu elinkeinoministerin hallinnonalan toimiin vaan hänen yksityiselämäänsä ja keskusteluihin, joita on käyty pääosin sosiaalisessa mediassa.

Pidän ongelmallisena tätä käsittelytapaa – olemme kaikki hajanaisten mediatietojen varassa välikysymyksessä esitetyistä henkilökohtaiseen elämänpiiriin ulottuvista väitteistä. On kohtuutonta olettaa, että edustajat pystyisivät objektiivisesti arvioimaan erilaisia ministeri Rydmanin yksityiselämään tai edes sosiaalisen median päivityksiin liittyviä väitteitä. Oppositio käyttää nyt välikysymysmenettelyä toverituomioistuimena.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä pitää tärkeänä toimia, joilla edistetään lasten ja nuorten kasvurauhaa ja suojelua. Kokemukset ahdistelusta tai epäasiallisesti käytöksestä jättävät jälkensä ja niihin on suhtauduttava vakavasti. Hallitus tekee yhdessä määrätietoisia toimia yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Rasistinen ja muu ihmisarvon polkeminen ei ole hyväksyttävää. Jokaisen Suomessa asuvan ja elävän ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja turvallisuutta on puolustettava.

Lehdistönvapaus ja sananvapaus ovat demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä ja kaiken myönteisen kehityksen perusta. Moniarvoinen media hoitaa tehtäväänsä vallan vahtikoirana, mutta toki sananvapaus ulottuu myös oikeuteen arvioida ja arvostella median toimijoita. Kansalaiset odottavat myös meiltä demokraattisesti valituilta edustajiltaan arvokasta käytöstä ja asiallista epäkohtiin paneutumista keskinäisen nokittelun ja henkilöön kohdistuvan ilkeilyn sijaan.

Hallituksen toimintaa arvioitaessa onkin tärkeää keskustella monia kansalaisia huolestuttavista kysymyksistä. Euroopassa soditaan ja myös omaa turvallisuuttamme niin rajoilla kuin sisäisesti on vahvistettava. Väestön ikääntyessä tarvitaan lisää ponnisteluja hyvinvoinnin turvaamiseksi myös tuleville sukupolville. Yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen kaikilla alueilla on tärkeää, jotta laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulutus ovat kaikkien ulottuvilla ja jotta voidaan pitää huolta heikommassa asemassa olevista kansalaisista.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan hyvää yhteishenkeä ja yhteistyötä puolue- ja hallitus-oppositiorajojen yli. Siksi toivon, että tänään keskustelussa vältettäisiin sellaisia puukoniskuja, jotka jättävät arpensa ja tulehduttavat yhteisen tekemisen ilmapiiriä.

Välikysymyksen tekijät kysyvät, nauttiiko ministeri Rydman hallitusryhmien luottamusta. Kyllä – pääministeri Orpon hallitus nauttii kokonaisuudessaan Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän luottamusta jatkaessaan työtään Suomen turvallisuuden, kestävän talouden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.