Åtgärdsmotion för ökad vargjakt

13.3.2018

Riksdagsledamot Peter Östman vill sänka tröskeln för dispens till att fälla sådana vargar som utgör en risk för befolkningen. I sin åtgärdsmotion föreslår Östman även att regeringen vidtar åtgärder för att vidta stamvårdande jakt på varg och att alla regioner i Finland skulle lyda under bilaga V i EU:s habitatdirektiv, vilket innebär att vargar i princip får jagas i hela landet.

 Under de senaste åren har problemet med vargflockar i tätbebyggda områden ökat.

På grund av den snörika vintern har man gjort detaljerade observationer som tyder på att vargparen vuxit till regelrätta flockar. Tre områden avviker med ett betydligt större antal observationer än tidigare. Åboland, gränsmarkerna mellan Sydösterbotten och Södra Österbotten (bl.a. Kurikka) samt Nykarleby (Jeppo).

 Det hjälper inte att skrämma vargarna till grannkommunen. För att råda bot på problemet måsta det fällas ett större antal vargar. Annars fördubblas problemet nästa höst, när vårens valpkullar föds och börjar skapa sitt revir.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning av populationen i mars 2017 fanns det i Finland 150–180 vargar. Med beaktande av de markant ökade observationerna verkar dock populationen vara betydligt större. Antalet dispenser som beviljas för vargjakt lämnar på en alldeles för låg nivå, om man utgått från fel populationstal.

Ledamot Östmans åtgärdsmotion underskrevs också av ledamöterna Mats Nylund, Reijo Hongisto, Lasse Hautala, Kari Kulmala, Susanna Koski och Pertti Hakanen, alla medlemmar i riksdagens Jord- och skogsbruksutskottet Åtgärdsmotionen lämnades in på tisdag 13.3.2018.