Essayah: Tillgången till FPA-taxi måste säkerställas i hela landet

29.6.2018

Rikdagsledamot, partiorförande Sari Essayah har lämnat in ett skriftligt spörsmål om säkerställandet av tillgängligheten för taxi-resor ersatta av FPA i hela landet.

– Nyorganiseringen av taxi-resorna som ersätts av FPA verkar inte fungera alls på många håll i Finland.

Strikta avtalsvillkoren för företagen har på många håll lett till att man övergett avtalen. I vårt land finns det för tillfället kommuner, där det inte finns en endaste taxi-företagare som har bundit avtal för att kunna ta hand om FPA-resor, förundrar sig Essayah i sitt spörsmål.

Essayah kräver att regeringen tar sitt ansvar för att rätta till situationen:

– Man måste kunna ta sig till förlossningen eller rehabilitering på ett tryggt och smidigt sätt, även om hälsotillståndet skulle hindra användningen av kollektivtrafik. I värsta fall kan avsaknaden av FPA-taxi leda till en ökning i användningen av ambulans. Regeringens uppgift är att säkerställa, att taxi-resorna som ersätts av FPA även i fortsättningen fungerar i hela landet, påpekar Essayah.