KD riksdagsgruppen lämnade in 47 budgetmotioner

Fokus på barnfamiljer, äldre och ren inomhusluft

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen har lämnat in 47 budgetmotioner, som ingår i KD:s alternativbudget som är under beredning. Barnfamiljer, pensionärernas förmåner samt satsningar på utbildning, forskning och hälsa är centrala teman i motionerna.

KD gruppens förslag till anslagshöjningar innehåller bl.a.  en fortsättning av inkomstskattens barnavdrag, minskandet av gruppstorleken i förskolan och grundskolan, sänkandet av betalningstaket för läkemedelskompensationen samt en höjning av de minsta pensionerna. KD:s alternativbudget kommer att vara balanserad, som tidigare, vilket innebär att utgiftsökningarna täcks av lika stora höjningar på inkomstsidan.

Universitetssjukhusen får inomhusluftspolikliniker

För att gripa tag i problemen med dålig inomhusluft föreslår KD en satsning på 100 miljoner euro för att starta ett inomhusluftsprogram. Inom ramen för programmet skulle man grunda inomhusluftspolikliniker i universitetssjukhusen samt utveckla forskningsmetoder och förbättra socialskyddet för människor som lider av inomhusluftsproblem. Programmet skulle även bevilja stöd till kommuner som behöver alternativa utrymmen till mögelskolor och erbjuda mer hemundervisning.

KD:s riksdagsledamöter har även lämnat in egna budgetmotioner samt regionala budgetmotioner. Idag, fredag var sista dagen att lämna in budgetmotioner till statens budgetproposition för nästa år.