Östman föreslår krislån med statsgarantier till nödställda jordbrukare

Regeringen måste bära sitt ansvar för jordbruksföretagarnas nöd

7.5.2016
Riksdagsledamot Peter Östman (kd) kräver omedelbara åtgärder från regeringen för att stödja jordbruksföretagarna. Under våren behöver de nödställda jordbrukarna omedelbart statligt garanterade krislån för att kunna fortsätta sin verksamhet och klara av vårsådden.

De senaste åren har varit svåra för jordbruksföretagarna. Sänkningen av producentspriser, importförbjudet från Ryssland, försenade utbetalningar av stöd och utmanande väderförhållanden har satt många företagare i trångmål. De nyaste beräkningarna visar att lönsamheten för lantbruket har kraftigt försämrats. Lantbruksinkomsten har sjunkit till en tredjedel från nivån år 2010.

Regeringens åtgärder har hittills varit otillräckliga. När bankerna stänger sina dörrar för jordbruksföretagare måste staten gripa in och garantera jordbruksföretagarnas krislån, så att företagarna klarar sig över den akuta krisen.

Riksdagsledamot Östman talade om jordbruksföretagarnas svåra situation under KD Österbottens krets vårmöte i Storkyro under lördagen 7.5.2016