Östman: Ojämlikheten minskar inte genom att försämra förutsättningarna för företagsamhet 

29.3.2018

Riksdagsledamot, riksdagsgruppens ordförande Peter Östman är förvånad över SDP:s jämlikhetsprogram:

I programmet föreslås det att vi ska minska ojämlikheten genom att försämra förutsättningarna för företagsamhet. Företagen sysselsätter idag 1,4 miljoner människor och av alla företag är hela 93 % små företag med mindre än 10 anställda.

Vill SDP öka jämlikheten genom att göra företagarna arbetslösa, frågar sig Östman.

SDP vill ta bort företagaravdraget och lättnaderna för dividendbeskattningen för onoterade företag, och samtidigt höja kapitalinkomst- och förvärvsinkomstskatten.

För små företag är företagaravdraget speciellt viktigt. Enligt en undersökning gjord av Företagarna i Finland tjänar 50 % av ensamföretagarna mindre än 2000 euro i månaden. Även EU-kommissionens undersökningar visar att självständiga yrkesutövare löper en sjufaldig fattigdomsrisk i jämförelse med arbetstagare.

Varför vill SDP försvaga uppehället för just småföretagarna, undrar Östman.

Östman föreslår mer sporrande åtgärder och normhävning istället för åtstramning:

Under hela 2000-talet har arbetsplatserna skapats i små och medelstora företag. Denna potential borde stärkas genom att göra beskattningen för personföretag och yrkesutövare mer sporrande och genom att häva normer och företagsreglering. Enligt en färsk barometer från Företagarna i Finland skulle 63 % av företagarna anställa mer folk om normerna skulle vara lättare. Detta borde SDP uppmärksamma, om deras verkliga målsättning är att förbättra sysselsättningen och minska ojämlikheten, konstaterar Östman.

Ekonomisk tillväxt kräver sporrande åtgärder för företagsamheten och en stark motivation att starta företag. En skärpning av dividendbeskattningen stöder inte detta. Beskattningen av dividender för onoterade företag bör främja tillväxt, att styra det egna kapitalet till förmån för ökad företagsverksamhet och ett långsiktigt utvecklande av affärsverksamheten som leder till starkare balanser. Företagens starkare balanser har även underlättat att trygga verksamheten även under ekonomiska svårigheter, påminner Östman.