Östman: Småföretagares socialskydd måste förbättras

Riksdagsledamot Peter Östman efterlyser åtgärder för att trygga småföretagares inkomstskydd samt för att säkerställa jämställdheten i förhållande till löntagare. För några veckor sedan rapporterades det om en småföretagare som hade blivit arbetslös, men som inte hade fått arbetslöshetsunderstöd trots att det hade gjorts en massa utredningar.

– Företagare har också rätt till utkomstskydd vid arbetslöshet. Om en löntagare blir arbetslös är det klart att man inte faller utanför samhällets skyddsnät. För en företagare är situationen i värsta fall tvärtom.

– Jag hoppas att regeringen agerar för att förbättra jämställdheten mellan företagare och löntagare, säger Östman.

Enligt Östman är en av regeringens viktigaste uppgifter att förbättra förutsättningarna för arbete och entreprenörskap.

– I dagens Finland fortsätter man att straffa företagandet, fastän samhället tvärtom borde uppmuntra till företagande, säger Östman.

– Vi måste minska risken för företagare, t.ex. genom att minska på byråkratin och göra småföretagares social- och pensionssystem jämställt med löntagarnas, säger Östman.

Peter Östman har lämnat in ett skriftligt spörsmål i ärendet.