Tiden hade inte räckt till, även om utskottet hade haft löpskorna på

Kristdemokraterna anser att regeringen gav omfattande lagpropositionerna alldeles för sent. Därför måste man nu flytta fram reformen gång efter annan.

– Även om utskottets medlemmar hade sprungit med löparskorna på, hade inte tiden räckt till. KD riksdagsgruppen tycker att det är viktigt, att riksdagen får den tid man behöver för en grundlig behandling i utskotten, konstaterade riksdagsgruppens ordförande Östman i sitt gruppanförande.

I gruppanförande lyfte kristdemokraterna fram reformens kostnadsberäkningar, som är bristfälliga.

– Regeringen har inte kunnat ge grundliga och trovärdiga beräkningar om reformens kostnader, sa Östman.

Om man genomför reformen på ett dåligt sätt kan det i värsta falla leda till märkbara ökningar av offentliga utgifter istället för besparingar.

Det finns betydande kostnadsrisker i anknytning till speciellt valfrihetslagen och löneharmoniseringen. KD tror inte heller att den mekaniska begränsningen i finansieringen kommer att fungera. Reformens möjliga sparpåverkan har helt och hållet lämnats till verkställande parter, alltså landskapen.

– Om man genomför reformen på ett dåligt sätt kan det i värsta falla leda till märkbara ökningar av offentliga utgifter istället för besparingar. Riksdagen kan inte ge en öppen fullmakt till regeringen, när man inte kan utvärdera de slutliga kostnaderna för reformen, påpekade Östman.