KD:s riksdagsgrupp: Inrikesminister Ohisalos uttalanden motsägelsefulla – Regeringen bör klargöra sin linje

6.3.2020 klo 14:10 Nyheter

Regeringens interna stridigheter och särskilt motsägelsefulla kommentarerna från inrikesminister Maria Ohisalo, har orsakat förvirring och osäkerhet kring Finlands linje angående hanteringen av flyktingkrisen. Kristdemokraterna kräver att regeringen klargör sin linje.

Greklands beslut att stänga gränsen är acceptabel med tanke på Turkiets agerande. Turkiet utnyttjar människor från olika länder som har kommit in på dess territorium med målet att nå EU. Invandringspolitiken får inte vara hjärtlös men inte heller naivt.

KD anser att EU:s yttre gränskontroll måste stärkas och att EU:s gränsstater måste ges nödvändigt stöd för att kontrollera sina yttre gränser.

Enligt Kristdemokraterna ska invandring till Finland och EU vara kontrollerat och mänskligt. Fokus ska läggas på att förstärka kvotflyktingssystemet från det okontrollerade inresandet och den ineffektiva asylprocessen. Detta kommer att hjälpa de mest utsatta människorna som kommer direkt från FN-styrda flyktingläger. Det måste vara möjligt att rikta stödet till dem som behöver det mest. I flera år och som det enda partiet har kristdemokraterna konsekvent motarbetat användningen av överföringsmekanismen inom EU.

Turkiet har medvetet beslutat att bryta flyktingavtalet och detta förfaringssätt kan inte godkännas. EU-länderna måste insistera på att Turkiet respekterar avtalet. Ordning i gränszonen måste återställas omedelbart. Turkiet får inte utnyttja flyktingar för att sätta press på EU och Grekland.

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen har diskuterat sannfinländarnas förslag om en gemensam interpellation om den finska regeringens politik i frågan. Gruppen är redo att diskutera ärendet med andra oppositionsgrupper men kommer att bestämma sin ståndpunkt när utkastet till interpellationen finns tillgänglig.