Essayah om EU:s återhämtningsfond: ”Ett oroväckande steg mot gemensamt ansvar och inkomstöverföring – EU bryter mot sina egna regler”

27.5.2020 klo 11:37 Nyheter

Den 27 maj offentliggjorde Europeiska kommissionen sitt förslag till unionens fleråriga finansiella ram och återhämtningsfonden. Kommissionen föreslår en återhämtningsfond på 750 miljarder euro, varav 500 miljarder euro skulle delas ut i form av direkta bidrag och 250 miljarder euro i lån till de länder som drabbats värst av coronaviruset. Största delen av stödet skulle gå till Italien och Spanien.

För första gången i sin historia skulle EU ta ett betydande lån för återhämtningsfonden, som skulle återbetalas av medlemsstaterna i samma andel som de normalt bidrar till EU: s budget. En del av återbetalningen av lånet skulle hanteras genom att höja EU:s egna medel till 2% av BNP och höja EU- budgeten.

– Finlands andel skulle öka ytterligare från det ursprungliga förslaget och unionen skulle få rätt att beskatta. Under inga omständigheter kan vi acceptera dessa planer. Namnet på den nya fonden ”Next Generation Fund” är lämplig, eftersom den verkligen kommer att betalas av kommande generationer, säger Essayah.

Hon påminde om att en viktig del i EU-fördragen var att EU-länder ska ta hand om sina egna finanser och betala sina egna skulder.

– Fördraget anger också att unionen inte får finansiera sin verksamhet genom belåning. I detta ljus framträder förslaget som den värsta mardrömmen; unionen är redo att bryta sina mycket grundläggande principer och regler.

Nyckelfrågan i återhämtningsfonden har varit förhållandet mellan lån och direktstöd.

– Det speciella med stimulanspaketet är att det mesta av stödet inte skulle ges i form av lån utan skulle delas ut som bidrag. Finlands konsekventa ståndpunkt har varit att om stöd beviljas måste det vara i form av lån och villkorat av strukturreformer. Finland ska inte godkänna detta, kräver Essayah.

Som ett resultat av krisen kan Finlands ansvar öka till tiotals miljarder euro. I Finland är beståndet av statsgarantier klart det största i EU-länderna i förhållande till BNP på grund av vår varvsindustri.

– Förslaget skulle öka Finlands krav med 7-8 miljarder euro utöver tidigare ansvar. Experter har varnat för att bristen på en övergripande bedömning av växande ekonomiska ansvar kommer att kan anses vara möjligt utan att äventyra de offentliga finanserna, säger Essayah i sitt uttalande.

Det gemensamma tyska-franska förslaget om en återhämtningsfond banar vägen för en annan union som vi en gång gick med i.

– Nu, om någonsin, är det dags för en djupgående debatt om EU: s och euroområdets framtid och för medborgarna att säga sitt. Medborgarna har röstat för en viss typ av EU. Om det börjar bli en annan typ av EU med gemensamma skulder kommer det inte att vara den typ av EU som finländarna har gett ett mandat till, säger Essayah.