Räsänen om den fjärde tilläggsbudgeten: ”Vi väntar på beslut om sysselsättningsåtgärder och strukturella reformer”

10.6.2020 klo 11:49 Nyheter

KD:s riksdagsgrupp förväntar sig att regeringen fattar snabba beslut om sysselsättningsåtgärder och strukturella reformer för att balansera och stabilisera ekonomin, med hänsyn till skuldsättningen för att komma ur corona-krisen och andra utmaningar vi har.

– Hela räkningen får inte överlåtas till framtida regeringar och kommande generationer, arbetet måste börjas nu, sa riksdagsledamot Päivi Räsänen, gruppens ordförande, i sitt gruppanförande den 10.6.

– När vi lånar miljardtals euro som används för allt möjligt ser det ut som om regeringen gör impulsinköp med kreditkort.

Kristdemokratiska riksdagsgruppen delar regeringens åsikt att stora stimulansåtgärder behövs för att bekämpa skadorna som krisen har inneburit.

– Vår riksdagsgrupp stöder flera åtgärder i tilläggsbudgeten. I synnerhet måste vi investera i kommunala tjänster, vårdskuldavlastning, äldreomsorg och familjeomsorg samt barn och ungas välbefinnande. Att öka statligt stöd till mathjälp är viktigt för de som har det allra sämst ställt. Infrastrukturinvesteringar, särskilt i järnvägar och vägar behövs och det är en effektiv stimulansåtgärd.

– Det faktum att tilläggsbudgeten är den största i Finlands historia är emellertid inte en merit. Det är därför viktigt för utskottet noggrant utvärderar om alla tillägg i budgeten är väsentliga för att bekämpa skadan orsakad av krisen. Några av förslagen skapar ett behov av en långsiktig eller permanent höjning av budgeten, påminde Räsänen.