Räsänen: ”Krisen i äldreomsorgen kan inte lösas med enbart lagstiftning”

28.8.2020 klo 16:12 Nyheter

”När socialdemokrater, ledda av ordförande Marin, drömmer om en kortare arbetsdag, borde de berätta hur minskningen av arbetstiden skulle genomföras i praktiken i den kritiska kvinnodominerade vårdsektorn. Om arbetstiden minskas med en fjärdedel behövs ungefär 100 000 mer vårdpersonal för att hälso- och socialtjänsten skulle kunna fungera. Var skulle dessa människor hittas? Och hur skulle räkningen som orsakas att betalas?” undrade Päivi Räsänen, ordförande för den kristdemokratiska riksdagsgruppen vid gruppens sommarmöte.

Krisen i äldreomsorgen fortsätter. I vårdhem över hela landet finns undernärda äldre som får sällan vara utomhus. Det finns allvarliga brister i både offentliga och privata vårdhem och inom hemvården. ”Dimensioneringen av personal i äldreomsorgen kan inte åtgärdas genom enbart en ändring av artiklarna i lagen. Den välbehövliga förbättringen av personaldimensionering inom äldreomsorgen kommer att kräva ytterligare 4400 vårdare till 2023. I takt med att befolkningen i arbetsför ålder krymper kräver behövs det fungerande lösningar från regeringen, påminde Päivi Räsänen.