Östman: ”Vi måste återgå till en realistisk och hållbar ekonomisk politik som fokuserar på sysselsättningen”

30.9.2020 klo 13:56 Nyheter

Enligt den Kristdemokratiska riksdagsgruppen är interpellationen om sysselsättningen nödvändig.

– Vi litar inte på regeringens förmåga att agera för att befrämja sysselsättningen. Regeringen har inte presenterat verkliga åtgärder för att höja sysselsättningsgraden. Det är en bluff att skapa sysselsättning på papper,  samtidigt som vi förlorar vi arbetstillfällen inom vissa sektorer eftersom beskattningen höjs och konkurrenskraften försvagas, sa riksdagsledamot Peter Östman i sitt gruppanförande idag.

– Det krävs brådskande åtgärder för att öka arbetskraftsutbudet och -rörligheten, samt för att förbättra incitamenten för att ta emot anställning. Socialförsäkringsreformen bör genomföras. Att möjliggöra lokala avtal och avstå från allmänbindande avtal skulle göra arbetsmarknaden mer flexibel. Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning borde reformeras och ges till alla som uppfyller villkoren.

– Massiva underskott innebär kraftiga skattehöjningar och försämring av välfärden. Det skulle vara den sista niten för industrin och entreprenörskap. Denna utveckling måste nu avbrytas. Vi måste återvända till en realistisk och hållbar ekonomisk politik som tar sysselsättningen på allvar, sade Östman.