Laukkanen: Regeringen måste ta statsskulden på allvar

19.10.2020 klo 14:00 Nyheter

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen kräver att regeringen tar den ekonomiska utvecklingen på allvar och vidtar effektiva åtgärder för att omedelbart främja sysselsättningen. Den 7 oktober kommenterade riksdagsledamot Antero Laukkanen den kraftiga underskotten i statsfinanserna i sitt gruppanförande om statsbudgeten för nästa år.

– Vi kräver att regeringen tar tag i problemen med de offentliga finanserna på samma allvar som man talar om corona-epidemin.

Trots en rekordstor fördelning av pengar har regeringen tagit bort stödet till föreningar som delar ut livsmedel till behövande från budgeten. Detta trots att riksdagen under förra hösten efterlyste en permanent budget för detta ändamål.

Laukkanen tog upp situationen inom äldrevården som kommit i skymundan på sistone. Även om regeringen ökar finansieringen för äldrevården, är anslagen för små i förhållande till behovet. KD vill också att stödet till närståendevårdare ska bli en skattefri ersättning.

– Det skulle vara skattestimulering som skulle gå till rätt ändamål. Istället för närståendevårdare stöder regeringen cyklister med omfattande skattestöd, motiverade Laukkanen skattebefrielsen för närståendevård.