Östman: Stoppa flödet av EU-pengar till organisationer som stöder antisemitism och terrorism

6.11.2020 klo 14:57 Nyheter

Riksdagsledamot Peter Östman (kd), ordförande för riksdagens Israel-vänskapsgrupp, har i dag lämnat ett skriftligt spörsmål till regeringen om fortsatt EU-finansiering till organisationer som öppet stöder antisemitism och till och med terrorism.

NGO Monitor publicerade den 21 oktober en rapport om EU-finansiering för palestinska och israeliska icke-statliga organisationer 2019. Rapporten avslöjar att europeiska pengar fortsätter att strömma till organisationer som hävdar att de främjar mänskliga rättigheter och fred, men i sin egna kommunikationskanaler sprider antisemitism och förhärligar terrorism och till och med har länkar till terroristorganisationer. Rapporten ger många exempel på antisemitisk uppmuntran till hat av dessa organisationer och dess ledare. I sina ansökningar om EU-stöd ritar man upp en helt annan bild av verksamheten som alltså inte stämmer överens med verklighet.

– Sådan verksamhet strider helt klart mot europeiska värderingar och principer. Att upprätthålla och förvärra konflikter genom att förhärliga terrorismen och fortsätta hatutbildningen är oförenligt med Finlands och EU: s utvecklingspolitiska mål och värderingar, säger Östman.

Det skriftliga spörsmålet syftar till att få svar på hur regeringen avser att se till att flödet av europeiska pengar till organisationer som öppet stöder antisemitism och terrorism slutar och att EU börjar övervaka ansvarsfullt och i enlighet med sina värderingar hur finansieringen används av dessa icke-statliga organisationer i konfliktområden.

Det skriftiga spörsmålet undertecknades av ledamöter Peter Östman, Sari Essayah, Sari Tanus, Antero Laukkanen, Päivi Räsänen från Kristdemokraterna och Wille Rydman från Samlingspartiet.

Rapporten från NGO Monitor finns här:
https://www.ngo-monitor.org/reports/eu-funding-to-ngos-in-2019/