KD kräver investeringar i inhemsk vaccinutveckling

29.1.2021 klo 11:17 Nyheter

Kristdemokratiska riksdagsledamöter kräver resurser till inhemsk vaccinutveckling. Investeringar behövs omedelbart.

– Investeringar i inhemsk vaccinforskning och produktion behövs för att tillgången på vacciner kan säkerställas de närmaste åren, säger Päivi Räsänen, ordförande för KD:s riksdagsgrupp.

Gruppens vice ordförande, riksdagsledamöterna Antero Laukkanen och Sari Tanus påminner om att corona-krisen har påskyndat produktutvecklingen hos många inhemska företag och det har även uppstått helt nya företag, när det gäller corona-tester och vaccinutveckling.

– För att små aktörer i Finland ska kunna konkurrera med internationella aktörer och det högkvalitativa forskningsarbete som redan har gjorts inte slösas bort, behövs betydande investeringar. Det är viktigt att en stor del av de medel som kommer till Finland via EU:s återhämtningsfond används för vaccinforskning och utveckling, efterfrågar Laukkanen och Tanus.

– Stöd för vaccinutveckling och produktion uppfyller kriterierna för stödet. Genom utveckling av inhemsk vaccineteknik är det dessutom möjligt att uppnå en framgångsrik exportprodukt.  Det är också ett mycket viktigt tillskott för att förbättra försörjningstryggheten, påminner Tanus.

KD:s riksdagsgrupp uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att öka vaccinationstakten. Många finländares hälsa är i fara, liksom den ekonomiska situationen som står på spel.