KD:s Östman till regeringen: Öka inte bördan för Finlands arbetare och företagare!

9.2.2021 klo 13:57 Nyheter

Kristdemokraterna kräver att regeringen också tar ett större ansvar för ekonomin och sysselsättningen, vid sidan av Corona-situationen. Peter Östman höll kristdemokraternas gruppanförande vid riksmötets öppningsdebatt på tisdagen. I debatten påminde Östman om Finlands långvariga svaga ekonomiska utveckling.

– Vi ligger efter utvecklingen i förhållande till referensländer på grund av en alltför långsam produktivitetstillväxt och låg sysselsättning. I stället för skattehöjningar behövs nu reformer för att få igång tillväxten.

I sitt gruppanförande ifrågasatte Östman regeringens beslut att höja skatterna. Höjningen av bränsleskatten och minskningen av hushållsavdraget borde inte ha gjorts.

– Enbart genom att tala om nya skattehöjningar, minskad arbetstid och andra åtgärder som minskar konkurrenskraften, avskräcker man företag från att investera och anställa. Finska företag behöver en stabil och uppmuntrande atmosfär och driftsmiljö. Förstör inte det!

Östman kritiserade också regeringen för dess ovilja att lyssna på experter. Regeringen har t.ex. genomfört höjandet av den obligatoriska skolåldern och försöker nu driva igenom sin sote-reform, utan att lyssna på experter och ignorerar samtidigt expertuttalanden. Att ersätta inhemsk torv med importerad energi kan också ifrågasättas. Enligt Östman behövs beslut för att öka den inhemska energiproduktionen och förbättra försörjningstryggheten.