Kristdemokraterna har 1 800 kandidater, fler svenskspråkiga än i tidigare val

10.3.2021 klo 15:20 Nyheter

Kristdemokraternas valombudsmän har den 9.3. lämnat in samtycke och försäkran om att ställa upp i kommunvalen från 1 800 kandidater till kommunala valkommissionen. Inom flera distriktsorganisationer, såsom i Mellersta Österbotten, har partiet fler kandidater än tidigare. Partiet har även kandidater i fler kommuner än tidigare. Kristdemokraterna har slutit fler valförbund än tidigare, till exempel i sydvästra Finland och Kyme, vilket i sin tur bidrar till att minska det totala antalet kandidater.

– Takten på kandidatförvärvet har varit god och avsikten är att fortsätta i samma takt för att uppnå rekordantal i kandidater, säger partisekreterare Asmo Maanselkä.

– Vi har något fler svenskspråkiga kandidater över hela landet än förra gången, gläds Peter Östman, partiets vice ordförande.
Majoriteten av KD:s kommunvalskandidater finns i kandidatgalleriet på partiets webbplats www.kd.fi/ehdokkaat. Delvis pågår uppdateringar och alla kandidater har inte uppdaterats i galleriet ännu.

KD:s kampanjtema är Hela landet med.