Riksdagsledamöterna är bekymrade över att Finland ligger efter andra länder när det gäller vaccinforskningen

8.3.2021 klo 11:07 Nyheter

Riksdagsledamöterna är bekymrade över att Finland ligger efter andra länder när det gäller vaccinforskningen och när det gäller förberedelserna inför nästa Corona-vågor. Åtta ledamöter från tre olika partier har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om ämnet

Israel, Danmark och Österrike meddelade på torsdagen den 4 mars att länderna kommer att samarbeta inom vaccinforskningen och inrättar en gemensam produktutvecklingsfond. Länderna kommer även att undersöka möjligheterna att starta produktionen av ett gemensamt vaccin i ett senare skede.

– Hittills har vi ingen definitiv information om hur länge nuvarande vacciner ger immunitet mot viruset. Det är möjligt att virusmutationerna kan vara farligare eller resistenta mot nuvarande vacciner, enligt ledamöterna som lämnade in det skriftliga spörsmålet.

Om viruset förändras eller vaccinskyddet förblir kortvarigt, kan behovet av nya vaccinationsdoser uppgå till miljoner.

– Små länder bör arbeta tillsammans. Det är viktigt för Finland att vara involverad i alla samarbetsnätverk och också att lära av de länder som kommit längre fram när det gäller vaccinationen av befolkningen, säger Peter Östman som är första undertecknare av spörsmålet.