Essayah och Östman: EU:s beslut om taxonomiförslag äventyrar energisystemets hållbarhet

23.4.2021 klo 11:16 Nyheter

Kristdemokraterna Sari Essayah och Peter Östman tycker att EU:s taxonomiförslag innehåller motstridiga uppgifter. Europeiska kommissionen publicerade på onsdagen förslaget för taxonomin för grön finansiering. Förslaget har fått stark kritik från både miljöorganisationer, industrin, energi-industrin och jordbruks- och skogsbrukstillverkare.

– Taxonomiförslaget kan betraktas som ett misslyckande om hållbarheten ses endast ur ett klimatperspektiv. Dessutom hotar separeringen av kärnkraft från helheten, samt osäkerheten kring vattenkraften också att späda ut klimatmålen, säger riksdagsledamot Sari Essayah.

Ledamöterna påpekar att när man talar om energisystemets hållbarhet måste man också ta hänsyn till systemets tillförlitlighet. Det finns inga problemfria och riskfria energiproduktionsmetoder.

– I januari riskerade hela det europeiska elnätet att kollapsa på grund av en funktionsstörning. Tanken att Europas energiförsörjning skulle kunna bygga enbart på vind- och solenergi är mycket riskabelt. Traditionellt har vi i Finland haft som princip att alla ägg inte ska läggas i samma korg när det gäller energipolitiken, säger Sari Essayah och Peter Östman.

– Införandet av en gransknings- och rapporteringsskyldighet, för skogsinnehav på mer än 13 hektar, skulle öka byråkratin för små skogsägare på ett orimligt sätt, säger Peter Östman, som är medlem i riksdagens jord- och skogsbruksutskott.