KD:s Peter Östman i sitt gruppanförande: ”Regeringens ideologiska betoning återspeglas i utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen”

9.6.2021 klo 15:02 Nyheter

I regeringens redogörelse anges att förutom traditionella hot inkluderar säkerhetshoten i dag även bland annat internationell terrorism, okontrollerad invandring, handelskrig och cyber- och informationsattacker.

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen anser att totalsäkerheten och de olika hoten beaktas väl i redogörelsen. Å andra sidan behandlas vissa delområden alltför lätt. Ett viktigt exempel på detta är terrorism. På samma sätt behandlas hybridhot fortfarande på en ganska allmän nivå. Istället beskrivs klimathotet verkligen detaljerat. Regeringens ideologiska betoning återspeglas i rapporten, vilket kanske inte är lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv, sade riksdagsledamot Peter Östman i sitt KD-gruppanförande om statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Den internationella samfundets förmåga att ta itu med stora utmaningar i samband med ohållbar utveckling och den ekonomin har försvagats. Detta kan betraktas som en oroande riktning Finlands synvinkel.

– Svagheterna i det internationella samarbetet syns tydligt i Mellanöstern-konflikten. FN, EU och andra aktörer fördömer snabbt och ensidigt handlingarna i ett land men stänger ögonen för det brott som andra gör, kritiserar Östman.

Östman noterade att Corona-året har visat att det, förutom många nivåer av internationellt samarbete, fortfarande är mycket viktigt att ta hand om den nationella förmågan att svara på olika hot.

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen betonar vikten av att stärka livsmedelssäkerheten. Mat växer inte på butikshyllan. Vi måste säkra den inhemska livsmedelsproduktionen i Finland
i framtiden.