KD:s partistyrelse: Personalens ork och välmående har hamnat i skymundan i sote-reformen

10.8.2021 klo 09:32 Nyheter

Kristdemokraternas partistyrelse är mycket bekymrad över orken och välbefinnandet hos sote-anställda under och efter reformens förändringsfas. I reformen har man prioriterat förvaltning och beslutsfattande. Under sommaren har både hemvården och flera hälsostationer lidit av personalbrist, och enheter har till och med fått stänga på grund av personalbrist. Samtidigt byter personal inom vården till andra uppgifter. Lönen inom sotesektorn bör motsvara utbildningen och arbetets krav.

Vårdkvaliteten förbättras inte genom ökad administration, utan genom tillräckliga resurser och skötsel av personalens välbefinnande. När personalen mår bra och har tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter syns det som hög servicekvalitet för kunderna.

Om de anställda inom sotesektorn utmattas på grund av förändringsprocessen eller ökande byråkratiska krav och slutligen byter bana urvattnas alla mål för reformen. Reformen måste genomföras så att medborgarnas närservice och personalens välbefinnande kommer först.

 

Regeringen bör vakna upp ur sin sommarsömn och förbättra hälsosäkerheten med modell från Tokyo

Kristdemokraternas partistyrelse uppmanar regeringen att vakna upp ur sin sommarsömn och arbeta för förbättrad hälsosäkerhet då coronaepidemin tilltar. Vaccinationstakten måste förbättras då det inte råder någon brist på vaccin.

Under våren sades det att det inte blir några fler restriktioner för barn och unga, men nu antyds redan möjligheten till distansundervisning. Distansundervisningens olägenheter och den uppkomna inlärningsskulden måste nu åtgärdas och skolorna ges arbetsro.

Också stora hälsosäkra idrotts- och kulturevenemang kan ordnas om information om deltagarnas coronasäkerhet snabbt och enkelt är tillgänglig för arrangörerna. I Finland har coronapasset ansetts vara ett allt för onödigt stelt system med hänsyn till att det är frågan om en frivillig sak som möjliggör fritidsaktiviteter. Det är viktigt att öppna upp kultursektorn och näringslivet; för att göra detta möjligt kan man utveckla en mycket enklare applikation än det föreslagna coronapasset och som inte kräver beröringspunkter med system som innehåller hälsoinformation, till exempel Mina Kanta.

Till exempel när man vid OS i Tokyo anländer till landet, finns det en telefonapplikation där användaren själva lagrar ett intyg om antingen vaccinering, insjuknande i corona eller ett negativt testresultat. Enligt detta mönster kan appen utvecklas att fungera enklare med en QR -kod. Med regeringens nuvarande planer verkar det som om coronapasset inte är realistiskt, utan förverkligandet drar ut på tiden och vi kommer att stöta på frågor om integritet och grundläggande rättigheter. Istället kunde en lättare, användardefinierad, frivillig ”Dörr-app” göra det möjligt att coronasäkert arrangera också större evenemang och därmed öppna evenemangsbranschen.