KD partikongressen som distansmöte på Zoom 27.8 och 28.8.2021

28.6.2021 klo 10:30 Nyheter

KD:s 34 stadgeenliga partikongress hålls på grund av coronasituationen som distansmöte på Zoom (Vid behov används Teams som reservsystem). Partiet har nu fäst särskild vikt vid att skapa en så inspirerande partikongress som möjligt, oavsett distanssituationen. I augusti, före partikongressen, hålls för kongressdelegaterna en övning i användningen av Zoom.

Partikongressen börjar fredag 27.8 2021 kl. 16.00, fortsätter på kvällen och på lördag 28.8 2021 kl. 9. 00. Personvalen sker fredag 27.8, där partiordförande, vice ordförande och partifullmäktiges ordförande väljs.

Torsdag 26.8. kl. 18.00 håller KD Unga partikongressens förfest, som omfattar bl.a. tent av personer föreslagna till partiledningen.

Till kongressdelegaterna sänds möteslänkarna, föredragningslistan och andra uppgifter per e-post i augusti. Avsikten är att alla kongressdelegater deltar i mötet på distans via Zoom. Om det inte är möjligt för någon partikongressdelegat att delta via nätet är den fysiska mötesplats, som krävs enligt föreningslagen, Folkmissionens lokaliteter i Helsingfors Alphyddan, Karelargatan 2 A 1. Om man deltar fysiskt på den mötesplatsen, bör man meddela därom på förhand (senast sönd. 22.8): [email protected] eller tel. 044 552 5030. Andra än partikongressdelegater kan följa partikongressen via streaming på nätet.

NOTERA! Om en partikongressdelegat inte kan delta i partikongressen, bör man meddela oss om förhinder så snart som möjligt (senast sönd. 22 augusti): [email protected] eller telefon 044 552 5030. Så får vi i tid ut informationen till ersättaren.

Välkommen till ett inspirerande distansmöte!