Östman: Språkkunskaper är nyckeln till arbetsmarknaden, KD presenterar som morot språktillägg till arbetsmarknadsstödet

15.9.2021 klo 15:42 Nyheter

Riksdagsledamot Peter Östman, som höll gruppanförandet för Kristdemokraterna i integrationsdebatten, påminde om att språkkunskaperna är nyckeln till arbetsmarknaden. Men i integrationsutbildningen når bara var tredje deltagare målnivån för språkkunskaperna.

– De svaga resultaten kommer sannolikt inte att bli böttre genom att byta utbildningsanordnare eller genom att öka upphandlingens resultatbaserade karaktär. Det behövs både ”käpp och en morot” för deltagarna.

Kristdemokraterna har presenterat ett språkligt tillägg till arbetsmarknadsstödet, enligt nordisk modell, vilket uppmuntrar och belönar snabb språkinlärning. För närvarande åsidosätter socialförsäkringssystemet invandrare från arbetslivet.

– Om man inte får en snabb integrering i samhället och arbetslivet, är det risk att motivationen försvagas.

KD betonar att integrationspolitiken måste förhindra utanförskap och segregering.

– Det finns oro över det växande gängvåldet som involverar unga med invandrarbakgrund. Naturligtvis är våld inte bara ett problem för unga med migrations bakgrund, och alla unga invandrare ska inte stämplas som våldsamma. Ändå kan vi inte utesluta en koppling mellan fenomenet och misslyckad integration.

– Vi behöver riktade åtgärder – annars finns det risk att vi går samma väg som Sverige.

Enligt Östman måste vi också våga titta på skillnaderna i integreringen av olika invandrargrupper och erkänna utmaningarna.

– På så sätt kan vi ingripa i rätt saker, i rätt tid, och hjälpa alla som kommer till Finland att hitta sin plats i vårt samhälle på bästa möjliga sätt. Samtidigt måste vi komma ihåg att det i slutändan alltid handlar om individer.