KD går till välfärdsområdesvalet med temat ”Mera välfärd, mindre förvaltning”

19.10.2021 klo 12:35 Nyheter

Kristdemokraterna går till välfärdsområdesvalet med slogan ”Mera välfärd, mindre förvaltning”. KD:s målsättning är ett hälsosammare Finland, som nås genom att investera i förebyggande hälsovård, snabb tillgång till service, personalens välbefinnande och kunskapshantering.

I sitt välfärdsområdesvalprogram som publicerades på tisdag kräver partiet att tjänster ska tillhandahållas från social- och hälsocentraler i hela välfärdsområdet, inte bara i centralstäder. Partiordföranden, riksdagsledamot Sari Essayah, som presenterade programmet, påminde om att det också är viktigt att socialtjänsterna finns tillgängliga i hemkommunen.

–  I många kommuner finns det farhågor att välfärdsområdet ska flytta servicebostadskunder till andra kommuner i välfärdsområdet där det finns lediga platser.

Framtidens hälsocentrum måste vara sådana att man enkelt kan få hjälp på en enda plats, vare sig det är sociala eller social- och hälsovårdstjänster.

– När servicelinjen är intakt behöver klienten inte kämpa för att få enskilda handlingar eller memorera servicestrukturen för att veta var man kan få hjälp för vad, påminner Essayah.

KD påpekar att ett av de största hoten är bristen på arbetskraft. Personalens välbefinnande måste prioriteras i välfärdsområdets strategi.

Kristdemokraterna kritiserar regeringens sote-modell för tungt styre och är oroade över förverkligandet av demokratin inom de nya välfärdsområdena. KD betonar behovet av att se till att invånarna i mindre kommuner också hörs i beslutsfattandet.

Som lösning vill KD ha mångsidiga nämnder. Varje kommun i området borde ha en representant i minst en nämnd så att de mindre kommunernas röst hörs i beslutsfattandet. Kommunerna och regionerna måste skapa effektiva samarbetssätt så att makten och tjänsterna inte koncentreras till centralstäder.

– Dessutom kräver KD att ändringar i servicenätet inte ska avgöras med enkel majoritet, sade Essayah.

Enligt KD:s får välfärdsområden inte bli finansieringskällor för dolt partistöd.

– Nya rådsgrupper behöver inte finansiering till politisk verksamhet. Stora partier verkar i beredningsarbetet ha bland de mer angelägna frågorna fördelning av hundratusentals euro till sina egna rådsgrupper.

Kristdemokraterna stöder inte den regionsskatt som vissa regeringspartier försöker driva för sin underfinansierade sote-modell. En regionskatt skulle öka skillnaderna mellan regioner och ytterligare höja skatten på arbete.

KD:s kandidatrekrytering är på god väg och partiets kretsmöten kommer att nominera kandidater under hösten. Det finns två valallianser: i Lappland med samlingspartiet och i norra Österbotten med samlingspartiet och SFP. Några valallianser är fortfarande under uppbyggnad. De nominerade kandidaterna är i regel erfarna och kompetenta kommunalrådfullmäktigeledamöter  och aktörer i andra kommunala förtroendeuppdrag.