Peter Östman: Det är ohållbart att öka gemensamma ansvar i EU

27.10.2021 klo 14:50 Nyheter

Kristdemokraterna ser det ökande gemensamma ansvaret för ekonomin och medlemsländernas starka skuldsättning som en ohållbar utveckling.

– Det återhämtningsinstrument som regeringen godkänt kommer att förflytta medlemsländerna bort från en sund ekonomisk förvaltning och marknadsdisciplin och kommer att minska respekten för EU:s fördrag.

– Dessutom har regeringen gett grönt ljus till införandet av en gemensam krismekanism i förtid. Coronapandemin har ytterligare ökat bankernas risker. Är det verkligen klokt att öka de gemensamma ansvaren i det här läget – och dessutom i snabb takt?

KD undrar vem som ansvarar för att vi ska få en helhetsbild över hela klimat- och miljöregleringen. EU:s klimatmål medför en betydande mängd ny reglering, som på sina håll är motsägelsefulla och överlappande.

– Jordbrukets lönsamhetskris borde beaktas bättre i redogörelsen. Beslutsfattandet för skogspolitiken ska även i fortsättningen vara på en natioll nivå och bör inte överlåtas till Bryssel.

Regeringens EU-redogörelse saknar en linjedragning och vision för EU:s riktning.

– En debatt om reformen av budgetreglerna har inletts i EU och regeringen har inte kunnat definiera en gemensam linje. Det är dock absolut nödvändigt att vår röst hörs i EU:s beslut. Det är märkligt att redogörelsen inte principiellt stöder EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.