Nästan 940 kristdemokratiska kandidater i välfärdsområdesvalet – på två områden är listorna fulla, valförbund på fyra

15.12.2021 klo 16:31 Nyheter

Kristdemokraterna har cirka 940 kandidater i välfärdsområdesvalet. Partiordförande Sari Essayah är nöjd med kandidatnomineringen och kandidatantalet. Dessutom har partiet slutit ett valförbund på fyra områden, vilket gör kandidatantalet lägre i dessa regioner.

– Särskilt glada är vi över den lyckade kandidatrekryteringen i Egentliga Finland (98 kandidater) och Norra Savolax (86 kandidater), där vi fyllde kandidatlistorna. Naturligtvis är kandidatlistorna också fulla i Östra Nyland, Satakunta, Norra Österbotten och Lappland där vi har valförbund. I de övriga regionerna lyckades kandidatrekryteringen särskilt bra i Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Norra Karelen.

Som kandidater har KD många erfarna kommunpolitiker, rikligt med personal från social- och hälsovårdsbranschen men även sakkunniga inom ekonomi, förvaltning och företagslivet. Även samtliga fem riksdagsledamöter kandiderar i valet.

– I exempelvis Norra Savolax är nästan 40 procent av kandidaterna proffs från hälsovårds- och socialsektorn, såsom sjukskötare, närvårdare och socialarbetare. På listan finns fem läkare, en professor i socialpolitik, en riksdagsledamot, ekonomi- och förvaltningspersonal, företagare och även närstående- och familjevårdare, berättar ordförande Essayah om sitt eget landskaps KD-kandidater, som representerar alla kommuner i området.

Essayah påminner att social- och hälsovårdsfrågorna är viktiga för kristdemokraterna och att vi behöver satsningar på välfärden istället för att låta förvaltningen pösa till sig när vi nu går mot sote-reformen.

– Överlag vill KD satsa på lokala tjänster, snabb tillgång till vård och tjänster, informationsledande, praktiska vårdkedjor och förebyggande, säger hon.

KD:s mål är i enighet med valprogrammets rubrik ”Mera välfärd, mindre förvaltning” ett välmående Finland.

– Vi vill också ta hand om personalen hälsa, den lokala demokratin och att de små kommunernas röst hörs i beslutsfattandet, tillägger Essayah.