Den kristdemokratiska riksdagsgruppen kräver utökat snabbtestande istället för vaccintvång

9.12.2021 klo 17:49 Nyheter

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen stöder inte regeringens proposition till riksdagen om vaccintvång för anställda inom hälsovården. Propositionens nackdelar övervinner dess fördelar. Som värst kunde regeringens proposition leda till att ett omfattande antal social- och hälsovårdspersonal säger upp sig, vilket skulle fördjupa den på många ställen redan nu allvarliga personalbristen. Finland har inte råd att förlora social- och hälsovårdspersonal utomlands eller till andra branscher.

 

KD:s riksdagsledamöter ser det som extremt viktigt att patienter som löper risk för allvarliga coronaföljder skyddas från exponering, men anser att vaccinationstvång är fel verktyg. Däremot borde man snabbt ta i bruk regelbundna, självständiga snabbtest för hela personalen. Snabbtesterna bör också erbjudas för besökare. Testning är det enda sättet att även minimera de situationer där fullvaccinerade personer omedvetet sprider viruset. Vaccinationstäckningen ska fortfarande förbättras och riksdagsgruppen sporrar alla som har möjlighet att vaccinera sig. Vi behöver ändå utnyttja morötter istället för käppar. Även FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet har under de senaste dagarna kritiserat vaccinationstvång.

 

Riksdagsgruppen anser att ärendet är av stor betydelse ur grundlagens och de mänskliga rättigheternas perspektiv och gruppen kritiserar den förhastade beredningen av propositionen. Dessutom är riksdagsledamöterna oroliga över dess inverkan på samhällsklimatet. Istället för att komma med förslag som ökar polariseringen och inte fungerar måste vi vidta åtgärder som på riktigt minskar exponeringen och möjliggör att samhället kan hållas öppet. Därför bör användningen av snabbtester snabbt utökas.