Välj din egen KD-kandidat och rösta på sö 23.1!

20.1.2022 klo 11:35 Nyheter

För oss kristdemokrater når välfärdsområdesvalet kärnan i vår politik. Social- och hälsovården karaktäriseras av flera värderingsfrågor såsom riktlinjer gällande de äldres, personers med funktionsnedsättningar, barn och ungas välmående.

Social- och hälsovårdsreformen och grundandet av välfärdsområden är en av självständiga Finlands största reformer. Den berör inte enbart social- och hälsovårdssektorn och förvaltningen. Såväl kommunernas uppgifter som beskattningen och statsandelarna stöps om. Tusentals anställda på social- och hälsovårdssektorn får en ny arbetsgivare över en natt. Likaså förflyttas offentlig egendom och investeringar bekostade med våra skattemedel genom hyresavtal till nya aktörer.

Bland Kristdemokraternas kandidater finns det mycket social- och hälsovårdspersonal, närstående- och familjevårdare, fostrare, företagare och experter på ekonomi och förvaltning. De flesta av dem är rutinerade genom förtroendeuppdrag i sina hemkommuner. Alla kandidater har en vilja att skapa oss en smidig och trygg vardag i social-, hälsovårds- och räddningsfrågor.

En så liten andel röstberättigade har röstat på förhand att det nu är riktigt viktigt att få så många som möjligt att rösta på valdagen söndag 23.1. Då kan du bara rösta på ditt eget röstningsställe på din hemort. Valdagens röstningsställe finns angiven på det meddelandekort om rösträtt som den röstberättigade fått per post. På Justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 94770 (öppet to-fr kl. 8-20, lö kl. 9-18 och sö kl. 8-20) kan du ställa frågor om röstningsstället. Vid röstningen bör man ha med sig ett identitetskort med foto: pass, personkort, körkort eller ett fpa-kort med foto.

KD:s kandidater och deras nummer finns i vårt kandidatgalleri:
kd.fi/osterbotten kd.fi/mellerstaosterbotten

Valkvällen söndag 23.1 ordnar partiet en valvaka som kommer att sändas offentligt på partiets Facebooksida: fb.com/kristillisdemokraatit. Sändningen från valvakan kan också följas på YouTube och på Twitter. Partiets ansvarspersoner och kandidater från hela landet kommer att intervjuas. Intervjun med partiordförande Sari Essayah är planerad att hållas live runt kl. 20.

Partiets some-konton är: fb.com/kristillisdemokraatit * Twitter: @kdpuolue * Instagram: Kristillisdemokraatit * youtube.com/KristillisdemokraatitKD.

På valkvällen kan man bäst följa röstningsresultatet på YLE:s hemsidas valresultattjänst och på justitieministeriets resultattjänst.