Östman: ”Kostnadskrisen inom jordbruket är till stor del en energikris”

22.2.2022 klo 15:41 Nyheter

Kristdemokraterna anser att reseavdraget för arbetsresor som regeringen planerar är anspråkslös som åtgärd.

– Det är värt att komma ihåg att majoriteten av de finländska arbetstagarna inte gynnas allas av reseavdraget och självrisken för det är hög, konstaterade riksdagsledamot Peter Östman då han höll Kristdemokraternas gruppanförande om energiinterpellationen.
– Bränsleskatten motiveras som en enkel mekanism för att minska på utsläppen, men den fungerar dåligt. De som behöver köra långa vägar till arbetet och inte har råd med en ny bil med lägre utsläpp eller en elbil betalar de högsta bränsleskatterna. Sällan krockar klimatpolitiken, socialpolitiken och sysselsättningen lika tydligt.

Östman påminde att länderna i Europa betalar ett högt pris för de strategiska felstegen i energipolitiken och att inte heller Finland kan undgå effekterna av dem.

– I EU är vi ändå ingen ”passiv delägare”, utan som medlemsstat kan vi påverka unionens energipolitik. Varför har vi alltför länge varit tysta om våra egna erfarenheter och låtit Europa köra i diket: till ett beroende av naturgas, Ryssland och kontinenttäckande, sköra elnätverk?
Östman poängterade att den kostnadskris som just nu pågår inom jordbruket i mångt och mycket är en energikris.

– Den skarpa prisökningen på el, bränslen och gödsel påverkar direkt gårdarnas lönsamhet. Ekvationen är ohållbar. Att livsförsörjningen hamnar i kris kan eventuellt utgöra ett hot jämförbart med coronapandemin, om inte värre! Vi sätter för mycket på spel.
Enligt KD har det funnits ett tydligt behov för interpellationen.

– Äntligen har regeringen vaknat upp till att bereda ett system för yrkesdiesel. Fastighetsskatten för jordbrukets produktionsbyggnader borde slopas permanent. Det är visserligen bra att regeringen vidtagit åtgärder för att underlätta situationen, men de presenterade åtgärderna är otillräckliga.
– Även om den finländska energiindustrin gynnas av energiomvandlingen, ligger flera andra branscher i den motsatta vågskålen. Hus värms inte upp på visioner och tills vidare har utopier inte gått att äta, sa Östman.