Kristdemokratiska riksdagsgruppen stöder Finlands Nato-medlemskap

12.5.2022 klo 12:52 Nyheter

Kristdemokratiska riksdagsgruppen stöder enhälligt Finlands ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Genom medlemskapet skulle Finland vara en del av Natos gemensamma försvar och inom ramen för säkerhetsgarantierna i artikel 5. Tröskeln för att bli anfallen skulle härmed höjas avsevärt.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har förändrat Finlands säkerhetsomgivning och påverkat KD-ledamöternas syn på medlemskap i försvarsalliansen. Alla ansträngningar måste göras för upprätthållandet av freden i Finland och Nordeuropa.

KD:s riksdagsledamöter poängterar att finländarna även i framtiden kommer att bära huvudansvaret för sitt nationella försvar även om Finland går med i Nato. Vikten av övergripande egen beredskap understryks i den osäkra geopolitiska situation som påverkar hela världen, inte bara Europa. Det är viktigt att svåra frågor i tider av osäkerhet kan diskuteras konstruktivt och att vi upprätthåller den nationella enheten, som är en av våra viktigaste resurser i kriser.