Finland behöver en kursändring mot sunt förnuft och ansvar – rösta på valdagen 2.4.

31.3.2023 klo 12:15 Nyheter

I det kommande riksdagsvalet avgörs Finlands kurs. Valet står mellan de absurda ideologiernas väg eller en återgång till grundläggande frågor och värderingar. KD är alternativet till ansvarslöshet, värdelöshet och linjelöshet.

Finland har de senaste åren styrts av tanken att svåra beslut kan lämnas till ett senare skede och skulder tas i det oändliga. Ändå har servicen inte förbättrats och de dagliga utgifterna bara ökar. Ideologiska projekt har drivits på bekostnad av grundläggande frågor. Det är ingen logik i det, säger många medborgare, och vi instämmer.

Med nuvarande recept går det inte att trygga finländarnas välfärd och värna om de svagaste. Man kan inte leva över sina tillgångar. Välstånd kan inte uppnås genom ökad skuldsättning och byråkrati, utan genom arbete och företagsamhet. Inga pengar räcker till om man inte satsar på förebyggande åtgärder och samhörighet.

Det är dags att ta förnuftet till fånga när ideologiska vindar för med sig till och med sådana budskap att skulden inte spelar någon roll eller att utsläppen kommer att minska när jobben, industrin och livsmedelsproduktionen flyttas utomlands eller att man genom lagstiftning kan kringgå biologi.

Finland behöver en kursändring mot sunt förnuft och ansvar. Vi måste återvända till de grundläggande frågorna och värdena. Det handlar om entreprenörskap och arbete, välfärdstjänster och tillväxt, gemenskap och omsorg om varandra.

Tillsammans ändrar vi Finlands kurs. Du kan hjälpa till genom att stödja och uppmuntra kandidaterna i kampanjen. Du kan också hjälpa till genom att sprida budskapet på sociala medier och i samtal vid vardagliga möten.

Välj din egen kandidat: www.kd.fi/ehdokkaat. Rösta på valdagen 2.4. På själva valdagen kan du endast rösta i den vallokal som meddelats dig per post.

Din röst och insats betyder mycket. Valsegern åstadkommer vi tillsammans. Välj sunt förnuft!