KD:s partifullmäktige: Under den kommande mandatperioden bör fokus ligga på funktionsförmågan och hälsofrämjandet   

15.5.2023 klo 10:22 Nyheter

Kristdemokraternas partifullmäktige vill påminna om att motion ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är ett villkor i det finländska samhället. Redan som barn lägger man sig till med en aktiv livsstil. Det är viktigt att varje barn och ungdom garanteras möjlighet att utöva motion. Samtidigt måste allt mer uppmärksamhet ägnas åt välbefinnande och ork i arbetslivet samt äldres möjligheter att behålla sin funktionsförmåga.

I den helhetsreform av social- och hälsovården som genomfördes under förra perioden finns mycket som bör korrigeras, börjande med finansieringsmodellen för sote, där det saknas sådant som sporrar till fortsatta förebyggande åtgärder och kostnadsanpassning.  En ökning av motion är ett effektivt sätt att minska efterfrågan på hälsovårdstjänster.

De existerande I rörelse-programmen och förutsättningarna för medborgar- och föreningsverksamhet gällande motion måste ytterligare stärkas. Det är lönande att utveckla och utöka modellerna med kultursedlar och motionsrecept i hela landet.

Vi stöder en utredning av bruket av donationsavdrag och skattestimulans för att främja och stödja motion och kultur. Det finns också skäl att utreda starten av ett på regeringsnivå lett tväradministrativt program gällande funktionsförmågan.