KD:s partistyrelse: Israel har rätt att försvara sig mot terrorism, man måste reagera på de civilas nöd i hela området

28.10.2023 klo 14:11 Nyheter

Kristdemokraternas partistyrelse är oroad över den eskalerade situationen i Mellanöstern, som också har globala konsekvenser. KD fördömer entydigt terrororganisationen Hamas brutala attack mot civila. Det är viktigt att västländerna klart och tydligt fördömer terroristverksamhet och står upp för demokratier. Israel måste kunna försvara sig mot terrorism och agera för befrielse av gisslan. Den mycket svåra humanitära situationen för civila i Gazaremsan måste underlättas och de får inte användas som mänskliga sköldar.

KD:s partistyrelse är oroad över den ökade antisemitismen och judarnas otrygghet. Efter Hamas attack har det förekommit antisemitiska attacker och demonstrationer utanför Israel. KD:s partistyrelse vill påminna om att det måste råda nolltolerans mot antisemitism och rasism. KD har i åratal arbetat för att antisemitismen bör avslöjas och bemötas även i Finland.

KD:s partistyrelse uppmanar regeringen att vara aktiv i bekämpandet av antisemitismen, även internationellt. Regeringspartiernas kommuniké om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället utgör en bra grund för arbetet i Finland.