”Reformerna är inte emot någon, utan för Finlands fortsatta framgång”

20.2.2024 klo 12:01 Nyheter

– Vi måste finna modet och ansvaret att göra reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten i enlighet med regeringsprogrammet. Att backa skulle vara oansvarigt, konstaterade riksdagsledamot Mika Poutala i sitt KD-grupptal i riksdagens öppningsdebatt 13.2.

– Vi behöver strukturella arbetslivsreformer så att vi kan ta hand om vårt lands konkurrenskraft, skapa nya jobb och stärka den offentliga ekonomin. Reformerna är inte emot någon, utan för Finlands fortsatta framgångs skull. Han påminde om att många av de projekt som regeringen driver handlar om den typ av arbetslivsreformer som redan genomförts i andra nordiska länder. Han påminde om att många av de projekt som regeringen driver handlar om den typ av arbetslivsreformer som redan genomförts i andra nordiska länder.

”Det finns ett stort behov av att förbättra företagens konkurrenskraft och verksamhetsvillkor”

– Vårt framtida välbefinnande beror på om vi lyckas styra in Finlands ekonomi på en hållbar väg. Tillsammans måste vi arbete för att också i fortsättningen kunna slå vakt om högkvalitativ basservice, vårt lands säkerhet och konkurrenskraft och omhändertagandet av medborgare i en svagare ställning. Detta går inte utan en sund samhällsekonomi, konstaterade Päivi Räsänen i KD:s gruppanförande i interpellationsdebatten om arbetsmarknadsläget 20.2.

Räsänen påminde om att det finns ett stort behov i Finland av att förbättra företagens konkurrenskraft och verksamhetsvillkor.
– Det behövs bättre förutsättningar för arbete och företagande än i nuvarande läge i den ständigt ökande internationella konkurrensen och omvandlingen av arbetslivet. Genom att stärka vår trovärdighet som verksamhetsmiljö främjar vi inhemska och utländska investeringar riktade till Finland. Detta ligger i allas intresse.