KD rohkeus rakentaa tulevaisuutta -teemalla vaaleihin

6.2.2015 klo 11:27 Uutiset

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen esitteli tänään puolueen vaaliteemoja eduskunnassa. Puolueen vaalislogania ”Rohkeus rakentaa tulevaisuutta” mukaillen Räsänen korosti, että KD lähtee eduskuntavaaleihin rohkealla mielellä.

– Hallituspuolueena olemme puolustaneet omia näkemyksiä ja pystyneet vaikuttamaan hallituksen yhteisiin päätöksiin. Olemme puolustaneet rohkeasti perheitä, ja perheiden valinnanvapautta, edistäneet yrittäjyyttä sekä rakentaneet turvallisuutta erityisesti sisäministeriön hallinnon alalla.

Kristillisdemokraattien kärkiteemat tulevissa vaaleissa ovat lapsiperheet, yrittäminen ja turvallisuus. Lapsiperheiden tilannetta tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti huomioiden todelliset palvelutarpeet. Perheiden valinnanvapaus tulee olla keskiössä päätöksiä tehtäessä. Talouskasvun vauhdittamiseksi tarvitaan toimia, joilla tuetaan pienyrityksiä ja saadaan uusia yrittäjiä. Yritystukia tulee keskittää pk-yrityksille ja työelämään on saatava lisää joustavuutta. Ukrainan kriisi ja terrorismiuhan kasvu osoittavat, että meidän tulee suhtautua erittäin vakavasti sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden uhkiin. Meidän tulee varmistaa puolustusvoimien ja sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintakyky pitkällä aikajänteellä.

Kristillisdemokraattien tavoitteena tulevissa vaaleissa on vaalivoitto, eli kannatuksen nostaminen ja kansanedustajamäärän kasvattaminen. Haluamme olla mukana vaalien jälkeen muodostettavassa hallituksessa ja olemme valmiita rakentavaan yhteistyöhön kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa.

Kristillisdemokraattien esityksiä laajasta vaaliohjelmasta poimittuna:

– Alentaa alle 10 työntekijän yritysten työllistämiskynnystä. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulee tukea palkan sivukulujen määräaikaisella pienennyksellä.

– Yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava, mikä madaltaa yrittäjäksi ryhtyvän riskejä erityisesti mahdollisten työttömyysjaksojen aikana.

– Yrittäjävähennys henkilöyhtiöiden ja elinkeinoharjoittajien verotukseen. Tämä merkitsee kevennystä pienyrityksen verotukseen ja seuraa osakeyhtiöiden verokohtelua.

– Perheen ja työelämän yhteensovittamista ja työelämän joustoa on kehitettävä edelleen. Vanhemmuuden työmarkkinoille kohdistuva kustannusjako tulee uudistaa.

– Perhevähennykset tulee suhteuttaa lasten lukumäärään. Tulevan vaalikauden verokevennykset tulee suunnata kunnallis- ja ansiotuloveron keventämiseen kohdistuen pieni- ja keskituloisiin nostamalla verotettavan tulon alarajaa.

– Haluaisimme tehdä perheverotuksen kokeilumuotoisena. Minusta on erikoista että omaisuus on yhteistä avioliitossa, mutta omaisuuden hankinnan verotus erillistä. Jääkaapilla käyviä tulisi kohdella verotuksen keinoin perhemuodosta riippumatta samalla tavalla. On tilanteita joissa avoliitossa asuvat hyötyvät suhteessa avioliittoon ja päinvastoin. Vero- tai tukikikkailu ei saisi olla syy parisuhteen muodostamiselle.

– Suomen uskottava turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on riippuvainen puolustusvoimien toimintakyvystä. Tarvitsemme jatkossakin uskottavat ja ajanmukaiset puolustusvoimat. . Puolustusmäärärahoja on tarkistettava parlamentaarisen työryhmän raportin mukaisesti vuotuista määrärahaa nostaen.

– Poliisien määrä on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla. Poliisilta on siirrettävä pois tehtäviä esimerkiksi lupaprosesseista sekä päihtyneiden säilöönotosta. Lupaprosesseja on edelleen kevennettävä.

 Linkki vaaliteemoihin ja -ohjelmaan www.kd.fi/vaalit2015