Puolueelta oma yrittäjyysohjelma

8.2.2015 klo 09:51 Uutiset

KD:n Östman: Nyt on uskallettava tehdä muutoksia myös työmarkkinamekanismeihin.

Suomen Kristillisdemokraatit lanseerasi Ikaalisissa oman yrittäjyysohjelman. Ohjelman yhtenä tavoitteena on mm. luoda yleiskuva yrittäjyyden ja yritystoiminnan toimintaedellytyksistä sekä kehitystrendeistä Suomessa.

– Ohjelmassa me olemme nostaneet esille yrittäjyyteen liittyvät ongelmat, jotka eri yrittäjäjärjestöt ja toimialajärjestöt ovat tuoneet esiin omissa tavoiteohjelmissaan. Esitämme ohjelmassa myös Kristillisdemokraattien ratkaisuehdotukset kyseisiin epäkohtiin.
– On puhuttu paljon Suomen heikentyneestä kilpailukyvystä. Parantunut kilpailukyky saadaan aikaan vain jos kustannuksia suhteessa kilpailijoihin lasketaan, tehdään parempia tuotteita sekä parannetaan tuottavuutta, sanoo Östman.

– Voimme toki säätää veroasteikkoja ja puhua palkanalennuksista, mutta se ei ratkaise akuuttia kilpailukykyongelmaa.

Polku takaisin parantuneeseen kilpailukykyyn on pitkä ja edellyttää monia toimenpiteitä ja korjauksia.
– Tässä tilanteessa meidän on uskallettava tehdä muutoksia myös työmarkkinamekanismeihin. Suomessa työvoima- ja sosiaalikustannuksia on pienennettävä suhteessa kilpailijamaihin, lähinnä Ruotsiin, mutta ei nykyistä tasoa pienentämällä vaan jäädyttämällä ne lähelle nykytasoa. Sillä on ratkaiseva merkitys suhteellisen kilpailukyvyn paranemiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi.

– Voimme toki säätää veroasteikkoja ja puhua palkanalennuksista, mutta se ei ratkaise akuuttia kilpailukykyongelmaa. Meidän tulee saada enemmän ihmisiä työelämään. Mutta sen toteuttamiseksi tarvitsemme enemmän yrityksiä, jotka uskaltavat työllistää.

Lue yrittäjyysohjelma täältä:

YRITTÄJYYSOHJELMA 

Lisätietoja:

Peter Östman

0505121845