Tommy Björkskog : Näpit irti perheistä

6.3.2015 klo 09:27 Uutiset

Kristillisdemokraattien vaaliohjelman tärkeimmäksi teemaksi nousee puolueen arvojen mukaisesti perhepolitiikka, mutta puolue on myös turvallisemman Suomen puolella ja pyrkii parantamaan sekä maan ulkoista että sisäistä turvallisuutta. Puolue nostaa vaaliohjelmassaan tärkeäksi kokonaisuudeksi myös yrittäjyyspolitiikan, kuten pienyrittäjien mahdollisuudet työllistämiseen sekä heidän arkensa helpottamisen esimerkiksi veroratkaisuilla.

 

– Me olemme niin sanottu porvaripuolue, jolla on suuri sosiaalinen vastuu. Mielestäni on siis selkeää, että olemme oikeistopuolue, mutta pidämme heikoimmista huolta, eli monessa sellaisessa asiassa olemme hieman vasemmalla, määrittelee Kristillisdemokraattien Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Tommy Björkskog.

Puolueen tavoitteena on saavuttaa kahdeksan kansanedustajapaikkaa tämän vuoden eduskuntavaaleissa. Tällä hetkellä puolueella on kuusi kansanedustajaa. Björkskog pitää tavoitetta realistisena ja kokee, että pieni puolue on jo nyt pystynyt erittäin hyvin puolustamaan perheiden asemaa.

– Hyvänä esimerkkinä voisin mainita viime aikoina esillä olleet kotihoidontuki-asiat. Meidän sloganimme on rohkeus ja se tulee olemaan koko vaalien läpileikkaus.

Björkskog ei halua vastustaa asioita, vaan hän nostaa mieluummin esille kokonaisuuksia, joita on tärkeää tukea. Hänellä on kuitenkin yksi periaate, jonka jakaa koko kristillisdemokraattinen puolue: Näpit irti perheistä.

– Jokainen perhe ansaitsee valinnanvapauden siihen, mikä on heille järkevin tapa hoitaa heidän oma lapsensa. Kotihoidontuen kiintiöittäminen olisi elämälle vieras ja yhteiskunnalle kallis ratkaisu. Vanhempien pitää saada vapaasti valita, kumpi on kotona lapsen kanssa. Sitä päätöstä ei pidä valtion tehdä, vaan perheillä on siihen paras näkemys. Toinen lähtökohtamme on, että lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus, ei päinvastoin. Kaiken päätöksenteon koskien perhe-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa pitäisi lähteä lapsen oikeuksista, Björkskog painottaa.

Kristillisdemokraattien ja erityisesti KD-nuorten mielestä ahkeruudesta ei saisi koskaan rangaista, mistä syystä koulutuspolitiikasta, yrittäjyydestä ja työnteosta puhuttaessa, ajatus on vahvasti mukana puolueen ohjelmassa. Esimerkiksi opiskelemisen ohella työskenteleminen tai nopeammassa ajassa valmistuminen aiheuttavat Björkskogin mukaan monesti ongelmia, joihin puolue kokee tärkeäksi puuttua.

 

”JULKISUUSKUVA PUOLUEEN SUURIN HAASTE”

Kristillisdemokraattien vaaliohjelmaan ei ole tullut radikaaleja muutoksia viime eduskuntavaalien jälkeen, vaikkakin Björkskog kertoo puolueen verotus- ja yritystukipoliittisen linjan muuttuneen selkeämmäksi. Tänä vuonna puolue ottaa selkeän kannan turvallisuuskysymyksiin ja vaatii puolustusmäärärahojen korottamista.

– Asia on sellainen, johon KD ottaa ehkä vahvimmin kantaa kaikista puolueista tällä hetkellä, ja mielestämme siihen pitäisi panostaa seuraavat vuodet. NATO:on emme ole menossa tällä hetkellä, mutta katsomme avoimesti mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Näemme puolustuspolitiikan hyvin tärkeänä osana kokonaispolitiikkaamme.

Björkskog myöntää Kristillisdemokraattien suurimmaksi haasteeksi puolueen julkisuuskuvan.

– Meitä pidetään ultrakonservatiivisina ei-sanojina. Aika moni yllättyy esimerkiksi minut tavatessaan ja ihmettelee, mitä teen tässä puolueessa, mutta KD:n ideologia on todella järkevä poliittinen ideologia. Jos katsotaan eurooppalaista kristillisdemokratiaa, niin esimerkiksi Saksassa Kristillisdemokraatit on maan suurin puolue. Meillä on Suomessa vielä paljon tekemistä, että saamme kerrottua ihmisille, että olemme oikeasti järkevä puolue, jolla on selkeä näkemys muihinkin asioihin kuin aborttiin ja homoliittoihin, Björkskog naurahtaa.

– Meillä on tärkeät asiat sekä arvot, joista me puhumme ja joita me ajamme, ja suuri osa suomalaisista jakaa nämä arvot meidän kanssamme. Meillä on Varsinais-Suomessa todella hyvä henki sekä hyvät ehdokkaat, joten uskon hyvään vaalitulokseen ja valoisaan tulevaisuuteen, Björkskog lisää.

Kristillisdemokraattien vaaliohjelman tärkeimmäksi teemaksi nousee puolueen arvojen mukaisesti perhepolitiikka, tiivistää Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Tommy Björkskog.

 

Kirjoitus on julkaistu 5.3.2015 nytte.fi, varsinaissuomlainen verkkolehti.