KD-ryhmä aikoo esittää lisäyksiä koulutuksen rahoitukseen – ajankohta välikysymykselle huono

15.9.2015 klo 14:10 Kannanotot

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on esittänyt muille oppositioryhmille, että Sdp:n ehdottamasta koulutusvälikysymyksestä pidättäydytään ainakin tällä viikolla. KD:n mielestä tässä kiristyneessä tilanteessa välikysymyksen tekeminen ei ole oikea väline vaikuttaa asioiden etenemiseen myönteisesti. Vaikka yhdymme välikysymystekstin kritiikkiin leikkauksia kohtaan, tulee kaikki energia nyt suunnata siihen, että osapuolet palaavat neuvottelupöytään yhteiskuntasopimuksen toteutumiseksi. Suomen kansan kokonaisetu on asetettava etusijalle.

Ryhmä on huolissaan koulutuksen rahoituksen riittävyydestä ja tulee vaihtoehtobudjetissaan esittämään muutoksia hallituksen koulutusta ja tutkimusta koskeviin esityksiin. Koulutuksen tulevaisuudesta ja rahoituksesta tulee käydä eduskunnassa syvällinen keskustelu ja uudelleen pohdinta.

Suomi on syvässä taloudellisessa ja henkisessä kriisissä ja luottamuspula eri ryhmien välillä on suurta. Asioiden kärjistäminen ja epäluottamuksen syventäminen poliittisten vastuunkantajien toimesta ei auta tilannetta. Kristillisdemokraatit haluavat olla rakentamassa ilmapiiriä, jossa tähdätään vastakkainasettelun liennyttämiseen ja yhteisymmärrykseen ja joka auttaa eteenpäin ja mahdollistaa hyvinvointipalvelujen, kuten laadukkaan koulutuksen ylläpitämisen jatkossakin.