Essayah: Aikalisä hallintarekisteriasiassa tarpeen

7.10.2015 klo 19:13 Kannanotot

Eduskunnan talousvaliokunnan jäsen, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esittää hallitukselle hallintarekisteriasian lykkäämistä, kunnes saadaan näyttöä vuonna 2017 voimaan astuvasta automaattisen tietojenvaihdon tehosta veronkierron estämisessä.

– Keskustelu hallintarekistereistä osakeomistuksen avoimuuden hylkäämisenä ja veronkierron mahdollistajana on osittain vinoutunut. On unohtunut, että ulkomaisten pankkien hallintarekisterien kautta on tähänkin asti voinut sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin ja suomalaiset ovat voineet sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin. Nykyäänkin siis omistusten piilottaminen on ollut mahdollista, jos niin on halunnut toimia, Essayah muistuttaa.

– EU:n arvopaperimarkkina-asetus käsiteltiin viime kaudella Euroopan parlamentissa ja sain sinne neuvotelluksi silloisen hallituksen linjan mukaisen kirjauksen, joka tarjosi mahdollisuuden Suomelle halutessaan jatkaa pelkkien suorien tilien käyttöä, eli EU-asetuksen pakottavuuteen vetoaminen muutoksen perusteluna on vain osin totta. Sen sijaan Suomi on ollut poikkeus siltä osin, että meillä on tähän asti yhden yrityksen monopolina pidetty asiakkaan suoria tilejä arvopaperikeskuksessa ja tältä osin muutos on tehtävä.

– Asian ytimessä ei niinkään ole osakesäilytysten muoto – hallintarekisteri vai suora tiliomistus – vaan avoimuus ja tiedon saanti.  Jos uuteen järjestelmään siirrytään, pankit ovat kertoneet luovansa tietojärjestelmän, jossa niiden hallintatilien tiedot saa jopa nykyistä helpommin ja reaaliaikaisesti. Ulkomaisia hallintarekistereitä ei ole tähänkään asti voitu Suomesta säännellä eikä toisaalta estää suomalaisia sijoittamasta ulkomaisten järjestelmien kautta.

– Ulkomaisiin hallintarekistereihin liittyvä tiedonsaantiongelma on helpottamassa, kun vuodesta 2017 automaattinen tietojenvaihto EU:ssa tulee voimaa. Nyt olisi varmaan paikallaan ottaa asiassa aikalisä ja katsoa, kuinka automaattinen tietojenvaihto lähtee käytännössä toteutumaan ja millaisen avoimuuden varmistavan järjestelmän pankit ovat valmiita luomaan. On turha luoda kiireellä tilannetta, jossa herää huoli siitä, että veronkierto ja salailu helpottuvat, Essayah toteaa.