Kymen piiri: Riittävät resurssit pakolaisongelmaan ja Halvimmasta on tulossa kallista

14.11.2015 klo 19:48 Uutiset

Kristillisdemokraattien Kymen piirin syyskokous pidettiin lauantaina 14.11. Haminassa. Kokous vaati kannanotoissa riittäviä resursseja pakolaisongelmaan ja julkisten hankintojen parempaa kilpailuttamista.

RIITTÄVÄT RESURSSIT PAKOLAISONGELMAAN

Suuret pakolaisvirrat Eurooppaan ja erityisesti Suomeen ovat asettaneet maanosamme merkittävien haasteiden eteen. Pakolaisten vastaanottamiseen ja turvapaikkahakemusten käsittelyyn tulee kohdistaa riittävästi voimavaroja kaikissa Euroopan Unionin maissa. Myönteisen päätöksen saaneiden nopea kotouttaminen, kieliopinnot ja työllistyminen, on sekä maahanmuuttajien että suomalaisen yhteiskunnan etu. Toisaalta, vakaviin rikoksiin syyllistyneiltä tulee evätä turvapaikka. Suomalaisten saama ulkomainen apu ahdingon aikoina velvoittaa meitä järkevässä mitassa auttamaan vaikeuksissa olevia ihmisiä.

HALVIMMASTA ON TULOSSA KALLISTA

Kristillisdemokraattien Kymen piirikokous on huolissaan julkisten urakoiden ja työllistävien tarjouskilpailujen laadusta. Mikäli hankinnoissa kiinnitetään huomiota vain halvimpaan hintaan, on vaarana että julkisten palveluiden laatu kärsii. Kuntien ja kuntayhtymien hankinnoista vastaa yhä useammin hankintatoimisto. Kaikkein pienemmissä hankintalain alaisissa yksiköissä näin ei kuitenkaan aina välttämättä ole, vaan hankinnat on yhdistetty muihin toimintoihin. Hankinnoissa tulee aina ottaa huomioon kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, joka ei aina voi olla sama kuin hinnallisesti edullisin tarjous. Julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntö ja tarjous ovat sitovia. Markkinatilanteeseen tutustuminen, tuotevalikoimiin perehtyminen, hintatason kartoittaminen ja hankinnan budjetointi tapahtuvat ennen tarjouspyynnön tekemistä. Jälkitinkiminen on kiellettyä.

Julkisissa hankinnoissa ei tarvitse tehdä arviointia pelkän hinnan mukaan. Tämä on suuri väärinkäsitys, joka valitettavasti vallitsee yleisesti. Lain hengen mukaan kansalaisille tulee pyrkiä etsimään parasta laatua parhaalla hintasuhteella.