Veera Köpsistä Varsinais-Suomen piirin uusi puheenjohtaja ja piirin kannanotot

23.11.2015 klo 09:50 Kannanotot

KD:n Varsinais-Suomen piirin syyskokous Viking Line m/s Amorellalla 21.11.2015 valitsi Veera Köpsin Raisiosta piirin uudeksi puheenjohtajaksi. Piirin entinen puheenjohtaja Tommy Björkskog ei enää asettunut ehdolle piirin puheenjohtajaksi tullessaan valituksi KD:n 1. varapuheenjohtajaksi Savonlinnan puoluekokouksessa elokuussa.

Piirin puheenjohtajuudesta käytiin piirin syyskokouksessa äänestys, jossa Veera Köpsi sai 19 ääntä ja Pertti Vallittu 10 ääntä.

Veera Köpsi on 27-vuotias perheenäiti Raisiosta ja toimii myynnin assistenttina monikansallisessa elektroniikka-alan yrityksessä. Köpsi on Raision kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen sekä KD:n puoluehallituksen jäsen ja KD Nuorten hallituksen jäsen.

 

Tulorajat pois opintotuesta

KD:n Varsinais-Suomen piiri vaatii opintotukijärjestelmää muutettavaksi siten, että opiskelijan omilla tuloilla ei ole vaikutusta opintotuen määrään.

Omillaan asuvan opiskelijan toimeentulo koostuu pääasiassa opintotuesta. Osa opiskelijoista käy opintojen ohella töissä tai toimii yrittäjänä. Toiset ottavat opintolainaa. Nykylainsäädännön mukaan opintotuen saajalla voi olla muita tuloja korkeintaan 660 euroa tukikuukautta ja 1 970 euroa tuetonta kuukautta kohti. Jos tuloraja ylittyy, opintotukea peritään takaisin.

Tutkimusten mukaan jo opiskeluaikana töitä tehneet opiskelijat työllistyvät valmistumisen jälkeen työmarkkinoilla huomattavasti paremmin kuin ilman työkokemusta olevat. Opintotuen tulorajat luovat työntekoon kannustinloukkuja. Tulorajojen poisto parantaisi opiskelijoiden ostovoimaa, kun työnteko opintojen ohella muuttuu kannattavammaksi. Byrokratia kevenisi ja Kelan työntekijöiden resursseja vapautuisi muuhun työhön, jos opiskelijoiden tulonvalvontaa ei tarvittaisi.

Opinnoissa edistyminen taataan opintojen edistymisen seurannalla. Lisäksi opintotukikuukausia on rajallinen määrä.

 

Suomalainen yrittäminen turvattava sote-uudistuksessa

KD:n Varsinais-Suomen piiri tervehtii ilolla vihdoinkin aikaansaatua sote-sopua. On tärkeää turvata samanaikaisesti Suomen taloudellinen kantokyky, palvelujen tasapuolinen saatavuus ja asiakkaiden valinnanvapaus. KD:n piiri kysyy, voidaanko valinnanvapautta turvattaessa taata kotimaisten yritysten, erityisesti pienyrittäjien sekä kolmannen sektorin toimintamahdollisuudet.

KD:n Varsinais-Suomen piiri vaatii, että lain jatkovalmistelussa hyödynnetään kaikki uuden hankintalain suomat mahdollisuudet turvata kotimaisen yrittäjyyden toimintaedellytykset. Tämä voidaan toteuttaa muun muassa pilkkomalla hankinnat sopivan kokoisiksi paikallisille yrityksille, sekä ottamalla kilpailutuksessa huomioon myös työllisyyteen vaikuttavat tekijät.

 

Piirihallitus uusiutui

Piirin syyskokous valitsi myös uudet jäsenet piirihallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle.

Valituksi KD:n Varsinais-Suomen piirihallitukseen tulivat vuosiksi 2016 – 2017:

Mimosa Helander, Deborah Juhannusvuori, Petri Laajala, Helena Mannervo, Markus Metsala,, Ella-Maria Tuomela, Pertti Vallittu ja Jari Viherlampi. Yksivuotiskaudeksi vuodeksi 2016 valittiin piirisihteeriksi siirtyneen Jaana Shelbyn tilalle Vesa Kiertokari.

Piirihallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä vuonna 2016:

Martti Heikkilä, Kimmo Jalonen, Matti Kinnanen, Veikko Koukonen, Timo Pohjola, Jari Pulkkinen ja Jari Tulonen.

Piirikokous valitsi piirihallituksen jäsenistä piirin varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2016 Kimmo Jalosen.